Het dagelijks binnen krijgen van voldoende voedingsstoffen voor een gezond leven is belangrijk, maar niet voor iedereen haalbaar. Zo is een tekort aan jodium, vitamine A en ijzer een grote bedreiging voor vrouwen en kinderen in landen met lage inkomens. Het FrieslandCampina-programma Toegankelijkheid van voedsel is nog in ontwikkeling en richt zich op het beschikbaar maken van voedsel en de juiste voedingsstoffen voor meer mensen, vooral mensen met een lager inkomen.

Melk en ondervoeding

In 2013 heeft de FAO een rapport uitgebracht met de titel Milk and dairy products in Human Nutrition. In dit rapport is beschreven dat melk in zowel ontwikkelingslanden als in de Westerse wereld een belangrijke rol speelt in de behandeling van ondervoeding. In westerse landen bevatten nagenoeg alle sondevoedingen van ondervoede patiënten melk. In ontwikkelingslanden kan één glas melk als onderdeel van een gezonde voeding voorzien in 25-30% van de dagelijkse benodigde hoeveelheid proteïne. Melkproducten zijn veelzijdig en daardoor gemakkelijk in te passen in lokale gebruiken en culturen. Bovendien kunnen aan de producten vitaminen en mineralen worden toegevoegd waardoor meer mensen met extra voedingsstoffen bereikt kunnen worden.

Betaalbare voeding – complexe uitdaging

Om voeding betaalbaar en beschikbaar te maken voor mensen met lagere inkomens is een nieuwe marketing strategie, inclusief business model, nodig, met andere distributiekanalen (verkrijgbaarheid), prijzen en verpakkingen. Daarnaast hebben we criteria opgesteld, die garanderen dat de producten die speciaal worden ontwikkeld voor deze doelgroep, de juiste voedingsstoffen bevatten om ondervoeding tegen te gaan. Deze uitdaging is groot en complex. Het is een continu leerproces. Op dit moment doen we onderzoek om te beoordelen of het business model en deze criteria haalbaar en werkbaar zijn. Daarop volgt een pilot in Azië en Afrika. Op basis van de resultaten van dit onderzoek zullen concrete doelstellingen en mogelijke partnerships worden bepaald.

Voedselhulp en schoolmelk

Naast het betaalbaar en bereikbaar maken van voeding en melk blijft voedselhulp nodig. FrieslandCampina heeft een samenwerkingsverband met het Rode Kruis, voorziet Voedselbanken van melk en melkproducten en ondersteunt schoolmelkprogramma’s, zowel in westerse landen als in Aziatische en Afrikaanse landen.

Dairy Development Programma

Om ondervoeding te helpen bestrijden is het belangrijk dat melk beschikbaar is. Om de beschikbaarheid in bepaalde landen te vergroten is FrieslandCampina gestart met het Dairy Development Programma. Dit programma ondersteunt lokale melkveehouders (voornamelijk kleine boeren) in Indonesië, Thailand, Vietnam, Maleisië, China, Rusland, Roemenië, Nigeria en Pakistan om de kwaliteit van hun melk te verbeteren, de productiviteit per koe te verhogen en om toegang tot de markt te krijgen.