Betere voeding
Goede inkomsten voor onze boeren
Nu en in de toekomst

Bekijk een korte film over duurzaamheid bij FrieslandCampina
/
FrieslandCampina zet vol in op duurzame melk

Duurzaamheid

Ondernemen vanuit onze purpose

Een van de uitdagingen voor de komende decennia is de groeiende wereldbevolking op duurzame wijze voorzien van de juiste nutriënten. Met het aanbieden van betrouwbare, relevante en voedzame zuivelproducten draagt FrieslandCampina bij aan de voedsel- en nutriëntenzekerheid. De purpose van FrieslandCampina – nourishing by nature – staat voor betere voeding voor consumenten in de wereld, goede inkomsten voor onze boeren, nu en in de toekomst.

MVO-thema’s

Deze drie pijlers vormen de basis van de strategie Our Purpose, Our Plan. Daaraan zijn MVO-thema’s gekoppeld, inclusief prestatie-indicatoren waarmee de voortgang wordt gemeten. Zo is de MVO-strategie volledig geïntegreerd in FrieslandCampina’s strategie van duurzame groei én waardecreatie en dragen de MVO-pijlers direct bij aan de bedrijfsdoelstellingen. Daarmee levert FrieslandCampina een bijdrage aan de realisatie van een aantal Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties.

Betere voeding voor de wereld Goede inkomsten voor onze boeren Nu en in de toekomst Borging