Betere voeding voor de wereld
Goede inkomsten voor onze boeren
Nu en in de toekomst

Duurzaamheid

FrieslandCampina heeft in 2015 zijn strategie route2020 geactualiseerd om beter te kunnen inspelen op de snelle veranderingen in de wereld en in de melkveehouderij. Bij de actualisatie van de strategie route2020 heeft FrieslandCampina zijn purpose statement geformuleerd: nourishing by nature – betere voeding voor de wereld, goede inkomsten voor onze boeren, nu en in de toekomst. De strategie route2020 verbindt de dagelijkse activiteiten en waarden die FrieslandCampina belangrijk vindt. Het geeft richting aan de betrokkenen en de bedrijfsprocessen in de gehele keten. Duurzaamheid is een belangrijke randvoorwaarde voor de continuïteit. In de geactualiseerde strategie route2020 is het beleid op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid dan ook volledig geïntegreerd.

mvo-strategiehuis

FrieslandCampina vat het mvo-beleid samen in het mvo-strategiehuis. Dit visualiseert de beoogde borging dat het mvo-beleid in het dagelijks handelen verankerd is.
Klik op één van de pijlers of het fundament om meer te lezen over het betreffende onderwerp.

duurzaamheid - mvo-strategiehuis

Betere voeding voor de wereld Goede inkomsten voor onze boeren Nu en in de toekomst Borging

De drie pijlers van het mvo-huis vormen de kern van het mvo-beleid en zijn afgeleid van drie mondiale uitdagingen:

Fundament

Het fundament van het mvo-strategiehuis zorgt voor de borging van het mvo-beleid binnen FrieslandCampina. Dit fundament onderscheidt vier elementen:

  1. Nourishing by nature Governance Board en mvo-implementatieteams;
  2. Dialoog met belanghebbenden, samenwerkingsverbanden, Dairy Sustainability Framework;
  3. Gezondheid & veiligheid, betrokkenheid medewerkers en leden-melkveehouders, Nourishing by nature award;
  4. Productkwaliteit en voedselveiligheid, standaarden en richtlijnen.

Klik op de foto’s hieronder voor meer informatie over pijlers en het fundament van het mvo-strategiehuis.