Betere voeding
Goede inkomsten voor onze boeren
Nu en in de toekomst

Bekijk een korte film over duurzaamheid bij FrieslandCampina
/
FrieslandCampina zet vol in op duurzame melk

Duurzaamheid

Ondernemen vanuit onze purpose

Een van de uitdagingen voor de komende decennia is de groeiende wereldbevolking op duurzame wijze voorzien van de juiste nutriënten. Met het aanbieden van betrouwbare, relevante en voedzame zuivelproducten draagt FrieslandCampina bij aan de voedsel- en nutriëntenzekerheid. De purpose van FrieslandCampina – nourishing by nature – staat voor betere voeding voor consumenten in de wereld, goede inkomsten voor onze boeren, nu en in de toekomst. De purpose sluit aan bij de Sustainable Development Goals (duurzame ontwikkelingsdoelen) van de Verenigde Naties.

SDG’s

De Verenigde Naties hebben Sustainable Development Goals (SDG’s) opgesteld: zeventien ambitieuze doelen die betrekking hebben op onderwerpen als verantwoorde productie en consumptie, klimaat, duurzame gemeenschappen, gezondheid en welzijn, en bestrijding van armoede en honger. Deze ontwikkelingsdoelen zijn ondertekend door 193 landen. Ze bieden regeringen en het bedrijfsleven een routekaart om te komen tot een toekomst die rechtvaardiger en duurzamer is. De activiteiten van FrieslandCampina dragen bij aan elf van de zeventien SDG’s van de Verenigde Naties.

Betere voeding voor de wereld Goede inkomsten voor onze boeren Nu en in de toekomst Borging