Algemene voorwaarden

van Koninklijke FrieslandCampina N.V. en haar dochtermaatschappijen

Tenzij in onderstaande voorwaarden anders vermeld of uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, zijn: