Belangrijk onderdeel van de FrieslandCampina purpose nourishing by nature is het leveren van betere voeding voor de wereldbevolking. Wij werken continu aan de verbetering van de voedingswaarde van onze producten. Bovendien zorgen we voor een goede balans tussen het aantal basisvoedingsmiddelen voor dagelijks gebruik en het aantal verwenproducten voor af en toe. Om dit alles te bewaken hanteren wij de FrieslandCampina Global Nutritional Standards en hebben we een aantal concrete doelstellingen geformuleerd.

Doelstellingen en resultaten

0 Doel: 70%
0 100%
balans productaanbod
(doel en resultaat 2018)

Balans productaanbod: Het assortiment van FrieslandCampina heeft een goede balans tussen consumentenproducten die bedoeld zijn als basisvoedingsmiddel voor dagelijks gebruik en verwenproducten die bedoeld zijn voor af en toe.
Doel jaarlijks: minimaal 70% basisvoedingsmiddelen (en maximaal 30% verwenproducten), op basis van verkoopvolume. Dit resultaat kan van jaar tot jaar schommelen.
Resultaat 2018: 80%
Resultaat 2017: 81%

Resultaat 2016: 76%
                                                                          Resultaat 2015: 81%

0 Doel: 70%
0 100%
productsamenstelling
(doel 2020 en resultaat 2018)

Productsamenstelling: Het grootste deel van de FrieslandCampina-consumentenproducten voldoet aan de voedingskundige criteria voor o.a. proteïne, calorieën, suiker, zout en vet.
Door de inspanningen van afgelopen jaren, is het verkoopvolume van consumentenproducten die voldoen aan de voedingskundige criteria sinds 2015 toegenomen naar 66% in 2018. Om vooruitgang te blijven boeken, hebben we onze ambitie voor 2020 verscherpt.
Doel 2020: minimaal 70% van de consumentenproducten voldoet aan de voedingskundige criteria, op basis van verkoopvolume.
Resultaat 2018: 66%
                                                                         Resultaat 2017: 64%
                                                                         Resultaat 2016: 62%
                                                                         Resultaat 2015: 57%

Global Nutritional Standards

De FrieslandCampina Global Nutritional Standards zijn voedingskundige criteria om de natuurlijke voedingsstoffen uit melk zoveel mogelijk te behouden en de hoeveelheid verzadigd vet, toegevoegd suiker en zout zoveel mogelijk te beperken. Waar nodig hanteren we regionale criteria om producten te verrijken met vitaminen en mineralen om ze af te stemmen op de behoefte van specifieke bevolkingsgroepen. De Global Nutritional Standards worden gebruikt als leidraad voor ons herformuleringsprogramma.

De criteria

Elke productgroep heeft eigen criteria. De indeling van de productgroepen is bepaald op basis van  het soort product (bijv. melkproduct, kaas, boter of vleesvervanger) en zijn plek in de dagelijkse voeding (basisvoedingsmiddelen voor dagelijks gebruik, verwenproducten of producten voor een specifieke doelgroep). Jaarlijks wordt gecontroleerd hoeveel van de producten voldoen en de resultaten worden gepubliceerd in het FrieslandCampina jaarverslag en op de website.

Bewaren Melk bevat van nature belangrijke voedingsstoffen die we in onze producten zoveel mogelijk willen behouden. Voor onze producten hebben we criteria opgesteld voor een minimale hoeveelheid proteïne en calcium. Deze voedingsstoffen zijn een indicator voor de overige waardevolle voedingsstoffen in melk.
Beperken In de strijd tegen welvaartziekten (overgewicht en voedingsgerelateerde ziektes) is het volgens de WHO belangrijk om de inname van suiker, zout en vet te beperken. Wij streven er dan ook naar om het gehalte van deze voedingstoffen in onze producten te beperken. De criteria voor transvet, verzadigd vet, toegevoegd suiker en zout zijn ontleend aan de voedingskundige criteria van Choices International die zijn opgesteld door onafhankelijke wetenschappers. FrieslandCampina heeft daarnaast de criteria van Choices vertaald naar criteria voor energie per portie.
Verrijken In sommige delen van de wereld of voor sommige doelgroepen kan het nodig zijn om de inname van specifieke voedingsstoffen juist te verhogen. Binnen het programma is het mogelijk om voor specifieke landen of werelddelen criteria op te stellen voor voedingsstoffen (FrieslandCampina Regional Standards) waarvan tekorten of dreigende tekorten voorkomen. Zo zijn op basis van het SEANUTS onderzoek regionale criteria voor verrijking van vitamine B12, A, D in Azië opgesteld.

Download de FrieslandCampina Global Nutritional Standards.
Download een overzicht van suikerreductie door FrieslandCampina.