FrieslandCampina wil consumenten helpen om goedgeïnformeerd keuzes te maken voor een gezond en gebalanceerd voedingspatroon. Daarom hanteren wij regels en doelstellingen voor duidelijke, eerlijke en transparante marketingcommunicatie en verpakkingsinformatie. Deze regels zijn beschreven in de FrieslandCampina Corporate Standard for Responsible Marketing Communications en de FrieslandCampina Corporate Standard for Nutrional Information.

Doelstellingen en resultaten

FrieslandCampina gaat zorgvuldig om met marketingcommunicatie en zijn verpakkingen bevatten duidelijke en transparante informatie over de voedingswaarde:

0 Doel: 98%
0 100%
tv-commercials
(doel en resultaat 2017)

Doel jaarlijks: minimaal 98 procent van de FrieslandCampina-tv-commercials in de EU voldoet aan de commitments van de EU Pledge.
Resultaat 2017: 95,6%
Resultaat 2016:  98,6%

Resultaat 2015: 98,4%

 

 

 

0 Doel: 100%
0 100%
websites
(doel en resultaat 2017)

Doel jaarlijks: 100 procent van de FrieslandCampina-merkenwebsites in de EU voldoet aan de commitments van de EU Pledge.
Resultaat 2017 (inclusief social media profielen): 100%
Resultaat 2016: 100%
Resultaat 2015: 100%

 

 

 

0 Doel: 100%
0 100%
energielogo
(doel 2020 en resultaat 2017)

Doel 2020: 100 procent van de FrieslandCampina-consumentenverpakkingen bevat het referentie-inname energielogo.
Resultaat 2017: 83%  
Resultaat 2016: 59%
Resultaat 2015: 35%

 

 

 

Doel: FrieslandCampina-communicatie voldoet aan de regels zoals beschreven in de FrieslandCampina Corporate Standard for Responsible Marketing Communications.

FrieslandCampina Corporate Standard for Responsible Marketing Communications

De FrieslandCampina Corporate Standard for Responsible Marketing Communications is gebaseerd op o.a. de code van de International Chamber of Commerce en bevat wereldwijde regels voor marketingcommunicatie door FrieslandCampina gericht op volwassenen en kinderen.

Download de FrieslandCampina Corporate Standard for Responsible Marketing communications.

EU Pledge

In 2012 heeft FrieslandCampina zich aangesloten bij de EU Pledge. Dit is een vrijwillig initiatief van grote voedingsmiddelenbedrijven en bevat afspraken omtrent reclame voor levensmiddelen gericht op kinderen onder de 12 jaar. Elke jaar wordt naleving van de afspraken door een onafhankelijke partij gemonitord in een representatieve selectie van EU lidstaten en de resultaten hiervan worden gepubliceerd.

Download het EU Pledge monitoring report; results 2015-2016-2017 FrieslandCampina.

Zuigelingenvoeding

‘Borstvoeding is het beste’, een duidelijke en eenvoudige slogan met een belangrijk bericht voor moeders. Onnodig stoppen met borstvoeding kan nadelig zijn voor (kwetsbare) zuigelingen, vooral in landen waar veilig water niet vanzelfsprekend is en waar de economische situatie om een vervangend product te kopen niet gegarandeerd is.

Daarom heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in 1981 regels vastgesteld voor de marketing van moedermelkvervangers in de zogenoemde WHO-code. De slogan ‘Borstvoeding is het beste’ en regels in de WHO-code hebben belangrijke gevolgen voor onder andere gezondheidsprofessionals, onderzoekers, producenten en verkopers van moedermelkvervangers. Het is belangrijk dat alle medewerkers en distributeurs van FrieslandCampina die betrokken zijn bij het op de markt brengen en verkopen van zijn levensmiddelen voor zuigelingen en jonge kinderen, zich bewust zijn van het belang van de spelregels. Zo mogen bijvoorbeeld moedermelkvervangers in marketing niet geïdealiseerd worden.

Om deze reden heeft FrieslandCampina zijn beleid beschreven in de FrieslandCampina Corporate Policy for the Marketing of Infant Foods. Hoe de richtinggevende principes in dat beleid zich verhouden tot de verschillende artikelen in de WHO-code, is beschreven in de FrieslandCampina Corporate Standard for the Marketing of Infant Foods.

Lees de FrieslandCampina Corporate Policy for the Marketing of Infant Foods.
Lees de FrieslandCampina Corporate Standard for the Marketing of Infant Foods.

Voedingswaarde-informatie

FrieslandCampina wil transparante en uniforme voedingswaarde-informatie verstrekken om consumenten te helpen gezonde keuzes te maken. Wij hanteren wereldwijd regels voor de vermelding van voedingswaarde-informatie die zijn gebaseerd op wettelijke richtlijnen. Onze consumentenverpakkingen bevatten o.a. de volgende informatie:

  • Energielogo (inclusief % RI of GDA) met het energiegehalte (kJ/kcal) per portie.
  • Voedingswaardeinformatietabel met onder andere informatie over de hoeveelheid proteïne, koolhydraten, suiker, vet, en zout, per 100g en, indien mogelijk, aangevuld met informatie per portie en als percentage van de referentie-inname (RI binnen de EU en GDA buiten de EU).
  • Gezonde keuze logo (bijv. Choices logo), indien beschikbaar in het betreffende land en het betreffende product voldoet aan de voedingskundige criteria.

Voor onze websites en andere communicatiematerialen (behalve advertenties) geldt dat de informatie uit de voedingswaardeinformatietabel verplicht is.

Download de FrieslandCampina Corporate Standard for Nutritional Information.

Voorbeeld voedingswaardetabel volgens FrieslandCampina-richtlijnen