De ledenmelkveehouders in Nederland, Duitsland en België zijn via Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A. voor 100 procent eigenaar van Koninklijke FrieslandCampina N.V.

Meer over de coöperatie en de onderneming
Ontdek meer over: Onze geschiedenis
Ontdek meer over: Organogram
Ons verhaal

Onze geschiedenis

Onze geschiedenis

Eind december 2008 ontstond FrieslandCampina uit twee geweldige zuivelondernemingen: Friesland Foods en Campina, die zich in de 19e en 20e eeuw langs dezelfde lijnen hebben ontwikkeld.

Het begon allemaal in 1871 toen boeren hun krachten bundelden in lokale zuivelfabrieken op diverse plaatsen in Nederland. Ze deden dit om de afzet van hun melk zeker te stellen, want de melk moest in die tijd, zonder koelkasten, direct van de boerderij naar de consumente gebracht worden. Met de komst van zuivelfabrieken, werd dit gemakkelijker en efficiënter. Een andere reden om samen te werken was om meer marktmacht te krijgen.

Ontdek onze herkomst
Ons verhaal

Organogram

Organogram

De ledenmelkveehouders in Nederland, Duitsland en België zijn via Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A. voor 100 procent eigenaar van Koninklijke FrieslandCampina N.V. Alle ledenmelkveehouders zijn zelfstandige ondernemers. Hun vakbekwaamheid en professionalisme helpen FrieslandCampina de kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid te garanderen. Ten behoeve van zijn leden werkt FrieslandCampina aan duurzame groei en waardecreatie.

De coöperatie is eigenaar

De coöperatie houdt alle aandelen in het kapitaal van de onderneming Koninklijke FrieslandCampina N.V. De activiteiten, die zijn ondergebracht in verschillende dochtervennootschappen, zijn verdeeld over vier business groups. Die houden zich bezig met het ontwikkelen, produceren en verkopen van zuivelproducten in een aantal markten en/of regio’s.

Het organogram (klikbaar) met meer informatie
/
FrieslandCampina – De coöperatie en de onderneming