FrieslandCampina-statement halal-kaas

Het kaasproductieproces (met uitzondering van kruidenkaas) van FrieslandCampina is halal-waardig. FrieslandCampina is een internationale zuivelonderneming en exporteert ook naar landen die halal-gecertificeerde producten vragen. We houden ons uiteraard altijd aan de geldende wet- en regelgeving en hebben voedselveiligheid, kwaliteit en dierenwelzijn hoog in het vaandel staan. In het kader van standaardisatie en de export is gekozen voor één kaasproductieproces. Bij dit standaard productieproces wordt gebruik gemaakt van halalwaardige ingrediënten zoals dierlijk stremsel. In Nederland wordt halal niet op de kaasverpakking vermeld. Mochten afnemers daar prijs opstellen dan kan desgevraagd gecertificeerde kaas geleverd worden.

Dierlijk stremsel dat gebruikt wordt bij de kaasproductie is afkomstig uit kalvermagen. In Nederland is de slacht onderworpen aan strenge regels en vindt plaats onder toezicht van NVWA. Bij de slacht wordt door onze leveranciers gewerkt volgens de richtlijnen van de Nederlandse GWWD (Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren), die eist dat dieren worden verdoofd voordat ze gedood worden.

Als internationale zuivelonderneming willen we benadrukken dat we alle culturen, religies, waarden en normen respecteren in de landen waar we actief zijn.