De 21 districtsvoorzitters vormen samen het voorzittersoverleg.

Het voorzittersoverleg wordt gehoord bij bepaalde (des)investeringen, acquisities en fusies, brengt advies uit aan het bestuur over praktijkregelingen en aan de ledenraad over voorgenomen overnames. Deze raad is als het ware een klankbord voor het bestuur.