Raad van Commissarissen van de onderneming FrieslandCampina

Het bestuur van de Zuivelcoöperatie FrieslandCampina is voltallig onderdeel van de raad van commissarissen van de onderneming FrieslandCampina. Naast deze negen leden die afkomstig zijn uit het bestuur, telt de raad van commissarissen vier externe leden.

De functie en verantwoordelijkheid die de raad van commissarissen heeft, zijn vergelijkbaar met die in andere ondernemingen van deze omvang. Het bijzondere zit hem in het feit dat negen van de dertien leden van de raad van commissarissen zelf melkveehouder zijn.