De executive board van Koninklijke FrieslandCampina N.V. is verantwoordelijk voor het beleid en de operationele gang van zaken binnen de onderneming en daarmee de realisatie van de doelstellingen, de strategie Our Purpose, Our Plan de ontwikkeling van de resultaten en de voor de onderneming relevante maatschappelijke aspecten van ondernemen. De executive board is verder verantwoordelijk voor het naleven van wet- en regelgeving, het beheersen van de risico’s verbonden aan de ondernemingsactiviteiten en voor de financiering van de vennootschap.

De executive board richt zich bij het vervullen van zijn taak naar het belang van de vennootschap en de daarmee verbonden onderneming. De executive board legt over het door haar gevoerde beleid verantwoording af aan de raad van commissarissen en de algemene vergadering van aandeelhouders. De leden van de executive board worden voor onbepaalde tijd benoemd door de raad van commissarissen.

Veranderingen in aansturing van de onderneming in 2018

Per 1 januari 2018 is de aansturing van de onderneming aangepast en is de executive board verkleind. Tevens is er een executive leadership team (ELT) aangesteld. De executive board bestaat uit de chief executive officer en de chief financial officer. Het executive leadership team bestaat uit de twee leden van de executive board, de presidents van de business groups en de president van FrieslandCampina China (wat geen business group is). Verder maakt een aantal corporate functies (Human Resources, Research & Development en Corporate Supply Chain) deel uit van het executive leadership team.

Chief Executive Officer Hein Schumacher
Chief Financial Officer Jaska de Bakker