Het werkgebied van onze coöperatie bestaat uit 21 districten. Ieder van onze leden-melkveebedrijven behoort tot een van de 21 districten. In het district staat het directe contact met de leden en de actieve betrokkenheid van de leden centraal. De basis van de macht van de leden-melkveehouders over het bedrijf ligt ook in de districten. De leden van elk district kiezen tien Districtsraadleden uit hun eigen district.

Verbinding tussen leden en de coöperatie

De districtsraad is de verbinding tussen de leden en de coöperatie. De Districtsraad communiceert, legt uit en verdedigt het beleid van de coöperatie. Dit gebeurt tijdens ledenvergaderingen die twee keer per jaar worden gehouden. Verder zijn de Districtsraden verantwoordelijk voor een aantal andere activiteiten in hun eigen regio.