Het bestuur bestuurt de coöperatie, neemt besluiten en is verantwoordelijk voor het besluitvormingsproces in Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A.  De leden van het bestuur van de coöperatie maken eveneens deel uit van de raad van commissarissen van de onderneming Koninklijke FrieslandCampina N.V.

Het bestuur van Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A. bestaat uit negen leden-melkveehouders. De ledenraad benoemt de leden van het bestuur op bindende voordracht van het voorzittersoverleg.

Lees meer over het bestuur van de coöperatie.