Algemene vergadering van aandeelhouders

De aandelen van de onderneming Koninklijke FrieslandCampina N.V. worden voor honderd procent gehouden door Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A. De coöperatie heeft als zodanig volledige zeggenschap binnen de algemene vergadering van aandeelhouders van de onderneming (vennootschap). Het bestuur van de coöperatie oefent namens de coöperatie het stemrecht uit in de algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap, in bepaalde gevallen onder goedkeuring van de ledenraad van de coöperatie.