FrieslandCampina streeft ernaar de opbrengst van de geleverde melk te verhogen door zich te richten op combinaties van hoofd- en bijproducten die de meeste waarde opleveren. De verwachte groei van het melkvolume in de komende jaren vraagt meer inspanningen gericht op het verbeteren van het resultaat van de minst winstgevende miljarden kilo’s melk, omdat zonder extra maatregelen het volume hiervan groter wordt en de prijsfluctuaties (volatiliteit) van deze groep basisproducten toenemen.

Om aantrekkelijk te blijven voor afnemers en consumenten, moet FrieslandCampina kwalitatief hoogwaardige, veilige en duurzame producten aanbieden. De productie en verwerking van de boerderijmelk moeten daarom blijven voldoen aan de toenemende eisen van de markt en de maatschappij op het gebied van kwaliteit, veiligheid, duurzaamheid en transparantie.