In de geactualiseerde route2020-strategie zijn keuzes gemaakt om kapitaal, productiemiddelen en medewerkers zodanig in te zetten dat op de lange termijn en op duurzame wijze waarde wordt gecreëerd voor de leden-melkveehouders en voor de samenleving.

FrieslandCampina is actief in vele markten met een breed assortiment producten. Iedere marktsituatie is anders en FrieslandCampina zal zich richten op een aantal specifieke product-marktcombinaties. Bij de keuze hiervan waren de volgende factoren bepalend:

  • marktgroei: groei van de markt in combinatie met de mogelijkheid voor FrieslandCampina om in die markt te groeien;
  • winstgevendheid: de mogelijkheid om winst te maken in de product-marktcombinatie;
  • ledenmelkverwaarding: de mate waarin het product bijdraagt aan het verwerken van ledenmelk waarbij ook nog winst wordt gemaakt.

Op basis van bovenstaande criteria zijn drie groepen product-marktcombinaties geselecteerd waarop FrieslandCampina focust:

  • het uitbreiden van de leidende posities in groeimarkten;
  • het beschermen van het volume in thuismarkten;
  • het ontwikkelen van toekomstige markten.