Strategie route2020: duurzame groei én waardecreatie

De groeiende wereldbevolking voorzien van de juiste voedingsstoffen is dé uitdaging voor de komende decennia. Met het aanbieden van betrouwbare, relevante en voedzame zuivelproducten levert FrieslandCampina een bijdrage aan het veiligstellen van de voedsel- en nutriëntenzekerheid. De purpose statement van FrieslandCampina – nourishing by nature – staat voor betere voeding voor de wereld, goede inkomsten voor onze boeren, nu en in de toekomst.

In 2015 is de route2020-strategie van FrieslandCampina geactualiseerd op basis van ontwikkelingen in de wereld, in de melkveehouderij en binnen FrieslandCampina.

Purpose statement: nourishing by nature

Betere voeding voor de wereld

De wereldbevolking zal naar verwachting groeien van 7,4 miljard mensen in 2015 naar 8,5 miljard in 2030 en ruim 9 miljard in 2050. Hierdoor en door de toenemende welvaart neemt de vraag naar voedsel toe. FrieslandCampina kan met zijn zuivelproducten een bijdrage leveren aan het voeden van de wereldbevolking. De focus ligt hierbij op het verbeteren van de recepturen van de producten en op het betaalbaar houden van zuivelproducten, om voor alle inkomensgroepen relevant te blijven.

Goede inkomsten voor onze boeren

Het doel van FrieslandCampina is zoveel mogelijk waarde aan de melk toe te voegen om zo een maximale bijdrage te leveren aan de inkomsten en de continuïteit voor meerdere generaties melkveehouders. FrieslandCampina streeft ernaar een van de hoogste melkprijzen uit te betalen in Noordwest-Europa. Zo blijft FrieslandCampina een aantrekkelijke onderneming voor de leden-melkveehouders. FrieslandCampina biedt in een aantal landen in Azië, Afrika en Oost-Europa ondersteuning aan lokale melkveehouders bij het verbeteren van de bedrijfsvoering en de kwaliteit van melk.

Nu en in de toekomst

FrieslandCampina richt zich op toekomstige generaties. FrieslandCampina investeert dan ook in duurzame langetermijngroei en de financiële gezondheid van de onderneming én de coöperatie. Het streven is om klimaatneutraal te groeien en minder gebruik te maken van schaarse natuurlijke bronnen zoals water en fossiele brandstoffen.

Aspiratie

In het kader van de actualisatie van de strategie heeft FrieslandCampina de volgende langetermijnaspiratie geformuleerd:

 • jaarlijks circa 5% volumegroei realiseren in de gekozen belangrijkste product-marktcombinaties;
 • circa 10 miljard kilo melk van de leden-melkveehouders efficiënt verwerken en verwaarden in product-marktcombinaties die de meeste waarde toevoegen;
 • groeien naar 15 miljard euro omzet in 2020;
 • op korte termijn en over 20 jaar financieel gezond zijn en in harmonie met de natuur en de maatschappij om ook voor de volgende generaties melkveehouders waarde te creëren.

Nederlands zuivelerfgoed en unieke melkketen

FrieslandCampina heeft in zijn 140-jarige geschiedenis sterke markt- en merkposities opgebouwd. Herkenbare merken en onderscheidende kwaliteit staan daarbij aan de basis. Het benutten van de unieke Nederlandse melkketen is van belang om klanten en consumenten te blijven binden aan de merken en producten van FrieslandCampina. Frisian Flag, Dutch Lady, Peak, Campina, Chocomel en Frico zijn voorbeelden van merken die al generaties bestaan. FrieslandCampina wil de vraag van consumenten naar Nederlandse zuivelproducten wereldwijd vergroten, onder meer door het van gras tot glas-concept en door nog meer in de aantrekkingskracht van Nederlandse zuivel te investeren, mede door de koe zichtbaar te houden in het Nederlandse landschap.

Meeste waarde uit melk halen

FrieslandCampina streeft ernaar de opbrengst van de geleverde melk te verhogen door zich te richten op combinaties van hoofd- en bijproducten die de meeste waarde opleveren. De verwachte groei van het melkvolume in de komende jaren vraagt meer inspanningen gericht op het verbeteren van het resultaat van de minst winstgevende miljarden kilo’s melk, omdat zonder extra maatregelen het volume hiervan groter wordt en de prijsfluctuaties (volatiliteit) van deze groep basisproducten toenemen.

Om aantrekkelijk te blijven voor afnemers en consumenten, moet FrieslandCampina kwalitatief hoogwaardige, veilige en duurzame producten aanbieden. De productie en verwerking van de boerderijmelk moeten daarom blijven voldoen aan de toenemende eisen van de markt en de maatschappij op het gebied van kwaliteit, veiligheid, duurzaamheid en transparantie.

Focus op die markten die zorgen voor de meeste groei, winst en verwerking van ledenmelk

In de geactualiseerde route2020-strategie zijn keuzes gemaakt om kapitaal, productiemiddelen en medewerkers zodanig in te zetten dat op de lange termijn en op duurzame wijze waarde wordt gecreëerd voor de leden-melkveehouders en voor de samenleving.

FrieslandCampina is actief in vele markten met een breed assortiment producten. Iedere marktsituatie is anders en FrieslandCampina zal zich richten op een aantal specifieke product-marktcombinaties. Bij de keuze hiervan waren de volgende factoren bepalend:

Op basis van bovenstaande criteria zijn drie groepen product-marktcombinaties geselecteerd waarop FrieslandCampina focust:

 • het uitbreiden van de leidende posities in groeimarkten;
 • het beschermen van het volume in thuismarkten;
 • het ontwikkelen van toekomstige markten.

Sterk betrokken, capabele mensen die effectief samenwerken

FrieslandCampina heeft sterk betrokken en gemotiveerde medewerkers. Zij staan aan de basis van het succes van FrieslandCampina. Wereldwijd is er een sterke onderlinge betrokkenheid. Met het oog op de ontwikkelingen in de omgeving en binnen de onderneming wordt veel aandacht besteed aan het continu verbeteren van vaardigheden en werkwijzen. De strategie richt zich vooral op het optimaliseren van de verkoopprocessen om te winnen in de markt, de efficiëntie van processen én de manier van werken. Een aantal aandachtsvelden zijn belangrijk voor het succesvol uitrollen van de aangepaste route2020-strategie:

 • het verbeteren van de vaardigheden om te winnen in de markt, onder andere door innovatie, commerciële prestaties en verdere digitalisering;
 • het besparen van kosten om in groei te kunnen investeren, zoals het efficiënter maken van de supply chain en de kantoororganisaties;
 • AAA (Alignment, Accountability en Action); ervoor zorgen dat alle medewerkers denken en handelen volgens de AAA-gedachte, waarbij proactieve afstemming, duidelijke verantwoordelijkheden en snelle en resultaatgerichte actie vooropstaan;
 • het continu blijven werken aan het verbeteren van de kwaliteit van de producten en de veiligheid van medewerkers;
 • goed zakelijk gedrag in lijn met de gedragscode Compass, waarbij de principes integriteit, respect en transparantie het uitgangspunt zijn.