Strategie: Our Purpose, Our Plan

Wat we doen voegt waarde toe. Waarde in voeding. Waarde aan de natuur. Waarde aan mensen. Jong en oud, consument en klant, burger en maatschappij. En op die manier voegen we waarde toe voor de eigenaren van het bedrijf: de leden-melkveehouders van FrieslandCampina.
Alle werknemers wereldwijd zijn gefocust op het toevoegen van de waarde, dag in, dag uit. Onze purpose schrijft ons voor waarom we doen wat we doen en onze strategie toont ons wat we moeten doen om de purpose te realiseren.

Onze Purpose

De purpose van FrieslandCampina is nourishing by nature. Het staat voor betere voeding voor de wereld, goede inkomsten voor onze boeren, nu en in de toekomst

Betere voeding

De wereldbevolking neemt naar verwachting toe met 2,2 miljard mensen in 2050 tot ruim 9,7 miljard. Door deze groei en de toenemende welvaart neemt de vraag naar voedsel toe. FrieslandCampina kan met zijn zuivelproducten een bijdrage leveren aan het voeden van de wereldbevolking. De focus ligt hierbij op het verbeteren van de recepturen van de producten en op het betaalbaar houden van zuivelproducten, om voor alle inkomensgroepen relevant te blijven. Dit sluit aan op de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties 2, 3 en 17.

Goede inkomsten voor onze boeren

Het doel van FrieslandCampina is zoveel mogelijk waarde aan de melk toe te voegen om zo een maximale bijdrage te leveren aan de inkomsten en de continuïteit voor meerder generaties melkveehouders. FrieslandCampina streeft ernaar de hoogste melkprijzen uit te betalen. Zo blijft FrieslandCampina een aantrekkelijke onderneming voor leden-melkveehouders. FrieslandCampina bereikt in een aantal landen in Azie, Afrika en Oost-Europa direct en indirect meer dan 250.000 lokale melkveehouders bij het verbeteren van de bedrijfsvoering en kwaliteit van melk via het Dairy Development Programma. Dit sluit aan op het Sustainable Development Goals 1, 2, 5, 8, 12 en 17.

Nu en in de toekomst

FrieslandCampina richt zich op toekomstige generaties. We investeren dan ook in duurzame langetermijngroei en de financiële gezondheid van de onderneming én de coöperatie. Het streven is om klimaatneutraal te groeien en minder gebruik te maken van schaarse natuurlijke bronnen zoals water, grondstoffen en fossiele brandstoffen. Dit sluit aan op de Sustainable Development Goals 6, 7, 12, 13, 15 en 17.

Ons plan

Ons plan zet onze purpose om in acties. Daarom noemen we onze strategie Our Purpose, Our Plan, die bestaat uit de volgende vier centrale thema’s:

  • Vooroplopen met gezonde voeding – Het maken van goede en gezonde zuivelproducten is de kern van wie we zijn en wat we doen. We hebben een uniek aanbod met ons van gras tot glas concept voor onze klanten en consumenten.
  • Zijn waar de klant is, altijd en overal – We streven ernaar om er te zijn voor onze klanten en consumenten, overal en altijd; dat we het juiste product op het juiste moment op de juiste plaats hebben, voor de juiste prijs.
  • Leiden met duurzaamheid – FrieslandCampina en haar melkveehouders streven er naar om samen een leidende positie op te bouwen in duurzaamheid en vorm te geven aan een duurzame zuivelindustrie. We zullen meer investeren in de merken die passen bij onze purpose.
  • Meer halen uit basiszuivel – We gaan onze positie in basis – zuivelproducten verbeteren. We willen winstgevende posities opbouwen met kaas onder merk en in merkloze kaas; we willen minder melk verwerken in onrendabele producten. Een flexibele melkverwerking zal ons helpen om die producten te maken die nieuwe mogelijkheden bieden in de markt.

Onze vooruitgang

We richten er op ons ieder jaar te verbeteren. Onze strategische meetpunten zijn in lijn met Our Purpose, Our Plan:

  • Wees de #1 best betalende grote coöperatie met betrekking tot de prestatieprijs
  • Jaarlijkse organische groei van toegevoegde waarde van 2 procent
  • Bruto winstmarge met meer dan 1 procentpunt groei
  • Bereiken van 8 uit 10 doelstellingen op het gebied van duurzaamheid
  • Rendement op geïnvesteerd vermogen met meer dan 100 basispunten toenemen

Onze collega’s

Onze mensen maken het verschil en verzekeren ons duurzame succes. Daarom willen we een werkomgeving creëren waar werknemers zich veilig en gewaardeerd voelen, zij betrokken zijn en in de juiste omgeving werken om het beste uit zichzelf te halen. Onze medewerkers worden constant uitgedaagd om verbeteringen te signaleren en op te pakken. Of dit nu om veiligheidsoplossingen gaat of kwaliteitsverbeteringen, innovatie, onze ondernemerswaardigheden of duurzaamheidsbijdragen. Our Purpose, Our Plan zorgt voor focus door het gehele bedrijf en inspireert om grootse dingen te realiseren voor alle stakeholders, en onszelf. Voor meer informatie over onze cultuur, kijk op onze Werken Bij-pagina.