Het bestuur van de Zuivelcoöperatie FrieslandCampina is voltallig onderdeel van de raad van commissarissen van de onderneming FrieslandCampina. Naast deze negen leden die afkomstig zijn uit het bestuur, telt de raad van commissarissen vier externe leden.

Functie en verantwoordelijkheden

De functie en verantwoordelijkheid die de raad van commissarissen heeft, zijn vergelijkbaar met die in andere ondernemingen van deze omvang. Het bijzondere zit hem in het feit dat negen van de dertien leden van de raad van commissarissen zelf melkveehouder zijn.

Piet Boer Piet (P.) Boer (1960)
Functie Voorzitter van de Raad van Commissarissen van Royal FrieslandCampina N.V., Voorzitter van het bestuur van Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A.
Benoeming 31 december 2008
Nationaliteit Nederlands
Beroep melkveehouder
Overige functies Lid raad van commissarissen, Alfa Top-Holding B.V., Voorzitter Commissie Duurzame Melkproductie van NZO, Lid topteam Topsector Agri & Food
Jan Keijsers Jan (J.P.C.) Keijsers (1955)
Functie Vicevoorzitter van de Raad van Commissarissen van Royal FrieslandCampina N.V., lid van het bestuur van Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A.
Benoeming 31 december 2008
Nationaliteit Nederlands
Beroep melkveehouder
Supervisory board Peter (P.A.F.W.) Elverding (1948)
Functie lid van de raad van commissarissen van Royal FrieslandCampina N.V.
Benoeming 31 december 2008
Nationaliteit Nederlands
Overige functies Voorzitter raad van commissarissen, Koninklijke BAM Groep nv, Vicevoorzitter raad van commissarissen SHV Holdings N.V., Voorzitter raad van commissarissen Q-Park, Lid bestuur Stichting Instituut Gak
Tex Gunning Tex (L.W.) Gunning (1950)
Functie lid van de raad van commissarissen van Royal FrieslandCampina N.V.
First appointed 14 december 2011
Nationaliteit Nederlands
Overige functies CEO TNT Express
Supervisory board 2 Angelique (A.A.M.) Huijben-Pijnenburg (1968)
Functie lid van de raad van commissarissen van Royal FrieslandCampina N.V., lid van het bestuur van Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A.
Benoeming 15 december 2010
Nationaliteit Nederlands
Beroep melkveehouder
Overige functies Lid raad van commissarissen AB Brabant, Lid algemeen bestuur waterschap Brabantse Delta
Supervisory board 3 Frans (F.A.M.) Keurentjes (1957)
Functie lid van de raad van commissarissen van Royal FrieslandCampina N.V., lid van het bestuur van Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A.
Benoeming 31 december 2008
Nationaliteit Nederlands
Beroep melkveehouder
Overige functies Lid Provinciale Staten van Groningen, Lid Grondkamer Noord
Supervisory board 6 Simon (S.R.F.) Ruiter (1958)
Functie lid van de raad van commissarissen van Royal FrieslandCampina N.V., lid van het bestuur van Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A.
First appointed 31 december 2008
Nationaliteit Nederlands
Beroep melkveehouder
Other positions held Lid gemeenteraad Alkmaar
Supervisory board 5 Hans (H.) Stöcker (1964)
Functie lid van de raad van commissarissen van Royal FrieslandCampina N.V., lid van het bestuur van Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A.
Benoeming 14 december 2011
Nationaliteit Duits
Beroep melkveehouder
Overige functies Voorzitter Landesvereinigung Milch NRW, voorzitter raad van commissarissen Milchverwertungsgesellschaft NRW, Lid Kreisstelle Oberberg der Landwirtschaftskammerr NRW, Lid Landschaftsbeirat Oberbergischer Kreis, Lid Aufsichtsrat Raiffeisenerzeugergenossenschaft Bergisch Land, Voorzitter vereniging ‘Milch und Kultur Rheinland und Westfalen’
Supervisory board 4 Ben (B.) van der Veer (1951)
Functie lid van de raad van commissarissen van Royal FrieslandCampina N.V.
Benoeming 1 oktober 2009
Nationaliteit Nederlands
Overige functies Non-exectutive director Reed Elsevier NV en PLC, Lid raad van commissarissen Aegon N.V., Lid raad van commissarissen TomTom N.V., Lid raad van commissarissen Imtech N.V.
Supervisory board 7 Erwin (W.M.) Wunnekink (1970)
Functie lid van de raad van commissarissen van Royal FrieslandCampina N.V., lid van het bestuur van Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A.
Benoeming 16 december 2009
Nationaliteit Nederlands
Beroep  melkveehouder
Supervisory board 9 Sandra Addink-Berendsen (1973)
Functie lid van de raad van commissarissen van Royal FrieslandCampina N.V., lid van het bestuur van Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A.
Benoeming 16 december 2014
Nationaliteit Nederlands
Beroep melkveehouder
Overige functies lid van de raad van commissarissen van ForFarmers B.V.
Supervisory board 8 René Hooft Graafland (1955)
Functie lid van de raad van commissarissen van Royal FrieslandCampina N.V.
Benoeming 1 mei 2015
Nationaliteit Nederlands
Beroep CFO van Heineken N.V.
Bert ten Doeschot (1971)
Functie lid van de raad van commissarissen van Royal FrieslandCampina N.V., lid van het bestuur van Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A.
Benoeming 16 december 2015
Nationaliteit Nederlands
Beroep melkveehouder, voorzitter van het hoofdbestuur van Coöperatie CR-Delta, vicevoorzitter van de raad van commissarissen van CRV en lid van de raad van commissarissen van Rabobank Centraal Twente

Commissies

Remuneratie en benoemingscommissie

  • Peter Elverding, Voorzitter
  • Piet Boer

Audit Commissie

  • Ben van der Veer
  • Simon Ruiter
  • Erwin Wunnekink