Klik op één van de blokken van onderstaand schema voor meer informatie over dat onderdeel. Deze film legt uit hoe de coöperatie en de onderneming zich tot elkaar verhouden. Via Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A. zijn de leden-melkveehouders in Nederland, Duitsland en België 100 procent eigenaar van Royal FrieslandCampina N.V.