• 1871 – Negen boeren nemen een kaasfabriek over in de Wieringerwaard
 • 1879 – Oprichting van de Arnhemse Melk-inrichting
 • 1880 – Oprichting van de eerste zuivelcoöperaties
 • 1913 – Oprichting van de Coöperatieve Condensfabriek Friesland (ccFriesland) in Leeuwarden
 • 1919 – Frisian Flag, Dutch Lady en Bonnet Rouge worden gedeponeerd voor buitenlandse markten.
 • 1926 – De Meijerij Veghel/De Melkindustrie Veghel (DMV) opgericht.
 • 1947 – Het merk Campina wordt geïntroduceerd.
 • 1965: oprichting Coberco in Zutphen.
 • 1979: Regionale fusies leiden tot zowel DMV Campina (Zuid-Nederland) als Melkunie Holland (West-Nederland).
 • 1989: DMV Campina en Melkunie Holland fuseren tot Campina Melkunie.
 • 1993: Campina Melkunie neemt het Duitse Südmilch over.
 • 1997: Friesland Dairy Foods, Coberco, De Twee Provinciën en Zuid-Oost-Hoek fuseren tot Friesland Coberco Dairy Foods.
 • 2001: Friesland Foods neemt Nutricia Dairy & Drinks Group over.
 • 2001: Het merk Campina wordt op de internationale markt gelanceerd.
 • 2004: Friesland Foods ontvangt predicaat ‘Koninklijke’  ter gelegenheid van de 125e verjaardag.
 • 2008: FrieslandCampina N.V. (fusie Friesland Foods en Campina)
 • 2012 Overname van Alaska Milk Corporate, Filipijnen
 • 2013 Overname Zijerveld en Veldhuyzen B.V. en G. den Holland Holding B.V. Tevens overname IDB Belgium N.V.
 • 2014 Overname Olam Ivory Coast en DEK srl in Italië