Onze geschiedenis begint in 1871, als boeren hun krachten bundelen

Eind december 2008 ontstaat FrieslandCampina uit twee geweldige Nederlandse coöperaties: Friesland Foods en Campina. Twee zuivelondernemingen met een vergelijkbare ontstaansgeschiedenis.

1871

Onze geschiedenis begint in 1871, als boeren hun krachten bundelen en plaatselijke zuivelfabrieken stichten. Ze doen dat om hun marktpositie te versterken en om de afzet van hun melk veilig te stellen, want zonder moderne koelingstechnieken moeten de boeren samenwerken om de melk te distribueren voordat die gaat bederven.

Een aantal van de boerderijen uit de 19e eeuw zijn nog steeds verbonden aan FrieslandCampina. En net als hun voorouders voelen de boeren zich ook nu nog nauw verbonden met de regio en staan ze midden in de samenleving. Door de jaren heen hebben onze boeren samen met onze medewerkers een wereldomvattend zuivelbedrijf opgebouwd.

Onze wortels

FrieslandCampina heeft een lange en succesvolle geschiedenis die begint in 1871. Succes dat direct voortvloeit uit een bedrijfscultuur die wordt gekenmerkt door samenwerking, betrokkenheid en daadkracht. FrieslandCampina is een internationaal bedrijf. Niet alleen actief in Europa, maar ook in veel landen buiten Europa is de onderneming stevig geworteld in de samenleving.

Friesland en Campina

De naam FrieslandCampina weerspiegelt ons rijke verleden: Friesland staat bekend om zijn groene weiden, blauwe luchten, zijn meren en – uiteraard – zijn Friese stamboekvee. Campina was de naam die de Romeinen ongeveer 2000 jaar geleden gaven aan de bossen, velden en weiden van de Zuid-Nederlandse Kempen.

Regionale coöperaties in de 20e eeuw

In de loop van de 20e eeuw gaan lokale coöperaties op in regionale coöperaties, die weer onderdeel worden van landelijke coöperaties. De fusies volgen elkaar soms in hoog tempo op.

  • DOMO in voornamelijk Groningen en Drenthe,
  • Coberco in Gelderland en Overijssel,
  • In het westen fuseren verschillende kleine coöperaties in 1979 tot Melkunie Holland, dat ook enkele particuliere zuivelbedrijven overneemt.
  • In hetzelfde jaar wordt in het zuiden van het land DMV Campina opgericht.
  • DMV Campina en Melkunie Holland fuseren in 1989 tot Campina Melkunie.
  • In 1997 gaan vier grote coöperaties in het noorden en oosten van Nederland samen verder als Friesland Coberco, het latere Friesland Foods.
  • In 2001 fuseert Campina met twee buitenlandse coöperaties: Milchwerke Köln/Wuppertal in Duitsland en De Verbroedering uit de streek rond Antwerpen.
  • In december 2007 kondigen Friesland Foods en Campina fusieplannen aan. Een jaar later, in december 2008, krijgen de twee partijen toestemming van de Europese mededingingsautoriteiten voor de vorming van FrieslandCampina.