Nourishing by nature. Mensen wereldwijd voorzien van de juiste voedingsstoffen is dé uitdaging

Mensen wereldwijd voorzien van de juiste voedingsstoffen is dé uitdaging. Melk bevat van nature essentiële voedingsstoffen, zoals eiwitten, vitamines B2 en B12 en mineralen zoals calcium. Door het aanbieden van betrouwbare en smakelijke zuivelproducten levert FrieslandCampina een bijdrage aan het veiligstellen van voedsel- en nutriëntenzekerheid. Daarbij streeft FrieslandCampina ernaar de druk op natuurlijke hulpbronnen en het milieu te beperken.

Elke dag waarderen miljoenen consumenten over de hele wereld FrieslandCampina’s innovatieve en smaakvolle zuivelproducten. FrieslandCampina brengt het beste van twee werelden samen. Het vakmanschap en ondernemerschap van de leden-melkveehouders wordt gecombineerd met de expertise, klantoriëntatie en ervaring met de internationale bedrijfsvoering van de medewerkers. Ook dat is nourishing by nature.

Veiligheid, kwaliteit, duurzaamheid en transparantie

FrieslandCampina committeert zich aan hoge standaarden op het gebied van voedselveiligheid, persoonlijke veiligheid voor medewerkers, kwaliteit, duurzaamheid en transparantie in de gehele productieketen: ’van gras tot glas’. Het vormt de basis van het klant- en consumentenvertrouwen in de producten en verzekert de continuïteit die zo kenmerkend is voor de onderneming en de coöperatie.

FrieslandCampina gelooft in gedeelde waarden (shared values): het gelijktijdig realiseren van een toereikend inkomen voor de leden-melkveehouders, toegevoegde waarde voor klanten en consumenten, en persoonlijke groei en carrièreperspectief voor de medewerkers. Tegelijkertijd is FrieslandCampina een meerwaarde voor de samenlevingen waarin zij actief is. Zo worden kansen gecreëerd en perspectieven geboden voor alle belanghebbenden.

Hoe economisch gericht en modern de bedrijfsvoering van een melkveehouder ook is – elke melkveehouder kent zijn koeien en heeft een band met ze. De zorg begint al bij kennis van de grond en de teelt van gras en andere voedergewassen. Meerdere keren per dag ziet en werkt een boer met zijn koeien en door een toenemende hoeveelheid data leert hij ze zelfs steeds beter kennen. Het gedrag en de gezondheid van de koe en de kwaliteit van de melk worden voortdurend gevolgd en het voer wordt afgestemd op de behoefte van de koe. Boer zijn is een vak.

In de voeding van de mens spelen granen, groenten, fruit, noten, vis, vlees en melk van oudsher een grote rol. Ze leveren de voedingsstoffen die mensen dagelijks nodig hebben om te ademen, te groeien, te bewegen, te herstellen en te ontwikkelen. Wereldwijd worden deze producten aangeraden als onderdeel van een gezonde voeding. Melk en melkproducten zijn belangrijk vanwege het eiwit, de vitamine B2 en B12 en de mineralen zoals calcium.

Door de eeuwen heen zijn, vanuit verschillende culturen en gebruiken, steeds nieuwe toepassingen ontwikkeld om in te spelen op lokale behoeften en smaken van de mens. FrieslandCampina richt zich met haar innovaties op de realisatie van gezonde, verantwoorde en lekkere voedingsmiddelen, waarin de voedingskundige voordelen van melk optimaal tot hun recht komen.

Melk is het resultaat van het vermogen van een koe om voor de mens onverteerbaar gras om te zetten in een waardevol voedingsmiddel. Met het onderhoud van hun weilanden spelen melkveehouders een belangrijke rol in het in stand houden van het cultuurlandschap. Het verder verduurzamen van de melkveehouderij- en zuivelsector is een belangrijk speerpunt in het beleid van FrieslandCampina en de zuivelsector.

Energie & klimaat, dierenwelzijn en weidegang van koeien spelen daarin een grote rol. Er worden nieuwe stappen gezet in het behoud van weidegang en het verbeteren van de mineralenefficiency en terugdringen van broeikasgasemissies.

FrieslandCampina wil een inspirerende en betrouwbare werkgever zijn die medewerkers kansen geeft, relevante trainingen en opleidingen aanbiedt en voor een goede en veilige werkomgeving zorgt. De bedrijfscultuur en werkomgeving zijn gericht op de maximale ontplooiing van individuele talenten. Het inspireren en motiveren van medewerkers en het bevorderen van ondernemerschap staan centraal. Medewerkers worden gestimuleerd een voorbeeld te zijn op het gebied van veiligheid, samen uitdagingen aan te gaan, samen te groeien, zelf verantwoordelijkheid te nemen en besluitvaardig en daadkrachtig te zijn. Dan kunnen medewerkers bijdragen aan het realiseren van de ambitie van de onderneming.

FrieslandCampina wil van betekenis zijn voor de gemeenschappen waarin zij actief is. Via het Dairy Development Programme wordt begeleiding geboden aan melkveehouders in Azië en Afrika. Er wordt voorlichting gegeven aan kinderen op het gebied van gezonde voeding en voldoende beweging, ondersteuning geboden in een aantal landen met schoolprogramma’s en wordt deelgenomen aan programma’s rondom voedsel- en nutriëntenzekerheid.