De winst van Koninklijke FrieslandCampina N.V. is in 2016 toegenomen met 5,5 procent naar 362 miljoen euro ten opzichte van vorig jaar. Het bedrijfsresultaat daalde met 2,3 procent naar 563 miljoen euro. Gecorrigeerd voor de negatieve valuta-effecten van 30 miljoen euro is het bedrijfsresultaat 593 miljoen euro. De marge bleef op niveau door de verkoop van meer producten met toegevoegde waarde, in vooral Azië, en lagere inkoopkosten. Het volume melk van de leden-melkveehouders nam met 7,1 procent toe naar 10,8 miljard kilo. Ondanks de groei van het volume nam de netto-omzet af met 1,9 procent naar 11,0 miljard euro als gevolg van negatieve valuta-effecten. De kasstroom uit operationele activiteiten daalde naar 850 miljoen euro door een hogere waarde van de voorraden ultimo 2016. 

Bekijk hieronder de financiële kerncijfers.

Meer (gedetailleerde) informatie vindt u in het jaarverslag 2016 en in het halfjaarbericht 2016, een samenvatting van het jaar 2016 kunt u lezen in het persbericht bij de presentatie van de jaarcijfers 2016 en in het persbericht bij het halfjaarverslag 2016.