Het bedrijfsresultaat van Koninklijke FrieslandCampina N.V. is in 2015 toegenomen met 17,8 procent naar 576 miljoen euro. De marges namen toe door de verkoop van meer producten met toegevoegde waarde in Azië en de gestegen verkoop van zuivelingrediënten en kindervoeding door FrieslandCampina Ingredients. Daarnaast hebben lagere inkoopkosten en valuta-effecten positief bijgedragen aan de resultaatverbetering. De winst groeide met 13,2 procent naar 343 miljoen euro. Het volume melk van de leden-melkveehouders nam met 6,4 procent toe naar 10,1 miljard kilo. De netto-omzet nam af met 0,7 procent naar 11.265 miljoen euro. De kasstroom uit operationele activiteiten steeg naar 1.019 miljoen euro als gevolg van werkkapitaalreductie en de toename van de winst. De melkprijs voor de leden-melkveehouders nam af met 18,9 procent naar 34,64 euro per 100 kilo melk door de lagere garantieprijs voor boerderijmelk. Door de hogere winst steeg de waardecreatie (prestatietoeslag en reservering in ledenobligaties) met 20,5 procent naar 3,53 euro. Hierdoor bleef de daling van de melkprijs voor de leden-melkveehouders nog enigszins beperkt. Bekijk hieronder de financiële kerncijfers.

Meer (gedetailleerde) informatie vindt u in het jaarverslag 2015 en in het halfjaarbericht 2016, een samenvatting van het jaar 2015 kunt u lezen in het persbericht bij de presentatie van de jaarcijfers 2015 en in het persbericht bij het halfjaarverslag 2016.