Forse resultaatverbetering bij 7,8 procent volumestijging

 • Netto-omzet neemt af met 0,7 procent naar 11,3 miljard euro door 2,4 procent positief volume-mix-effect, 7,2 procent lagere verkoopprijzen, 0,7 procent acquisities en 3,4 procent gunstige valuta-effecten
 • Groei in met name China, Hong Kong, Indonesië, Thailand, Zuidoost-Europa, Midden-Oosten, Afrika en in de business group FrieslandCampina Ingredients
 • Lagere verkoopprijzen voor basis-zuivelproducten zoals foliekaas, boter en vooral melkpoeder door hoger melkaanbod in voornamelijk West-Europa
 • Bedrijfsresultaat stijgt met 17,8 procent naar 576 miljoen euro mede als gevolg van meer verkopen van producten met toegevoegde waarde in Azië en door Ingredients, lagere inkoopkosten en positieve valuta-effecten (45 miljoen euro)
 • Winst neemt toe met 13,2 procent naar 343 miljoen euro; valuta-effecten beïnvloeden winst positief met 34 miljoen euro
 • Kasstroom uit operationele activiteiten stijgt naar 1.019 miljoen euro (2014: 554 miljoen euro) als gevolg van werkkapitaalreductie en toename van de winst

Waardecreatie voor leden-melkveehouders neemt toe met 20,5 procent, melkprijs daalt met 18,9 procent

per 100 kilo melk excl. btw, bij 3,47 procent eiwit, 4,41 procent vet en 4,51 procent lactose

 • Hogere winst beperkt daling melkprijs enigszins
 • Garantieprijs voor leden-melkveehouders daalt 22,1 procent naar 30,68 euro (2014: 39,38 euro)
 • Waardecreatie (prestatietoeslag 2,25 euro en reservering ledenobligaties 1,28 euro) stijgt 20,5 procent naar 3,53 euro (2014: 2,93 euro)
 • Melkprijs voor leden-melkveehouders neemt 18,9 procent af naar 34,64 euro (2014: 42,70 euro)
 • Melkproductie van leden-melkveehouders neemt ten opzichte van 2014 met 6,4 procent toe naar 10,1 miljard kg melk

Realisatie strategie route2020

 • 2,4 procent positief volume-mix-effect op omzet
 • 9,0 procent volumegroei Friso-kindervoeding en B2B-kindervoeding
 • Volume zuiveldranken stabiel in een sterk concurrentieveld
 • Volume kaas voor het retailsegment groeit met 12,1 procent
 • Aantal ongevallen op FrieslandCampina-locaties verder gedaald van 94 in 2014 naar 71 in 2015

Investeringen in groei en efficiëntie

 • 564 miljoen euro geïnvesteerd in kwaliteitsverbetering en capaciteitsuitbreiding
 • Oprichting van de joint venture Friesland Huishan Dairy in China per 1 april 2015
 • Investering van 182 miljoen euro in vergroting belang in FrieslandCampina WAMCO Nigeria PLC van 54,58 naar 67,81 procent
 • Overname mozzarellaproducent Fabrelac in België
 • Overname activiteiten Anika Group, distributeur van kindervoeding in Rusland, Wit-Rusland en Oekraïne
 • Herstructureringskosten van 50 miljoen euro voor aangekondigde bedrijfssluitingen en organisatieaanpassingen. Reductie van circa 800 arbeidsplaatsen in de komende twee jaar