Halfjaarbericht 2018: basiszuivelproducten en prijsconcurrentie in kindervoeding drukken winst

  • Omzet daalt met 0,8 procent exclusief valuta-effecten en desinvesteringen
  • Bedrijfsresultaat onder druk door lage notering basiszuivelproducten ten opzichte van de uitbetaalde garantieprijs voor ledenmelk
  • Prijsconcurrentie in kindervoeding in Azië zorgt voor druk op volume en marge
  • Negatieve trend toegevoegdewaarde-volumes onderstreept belang van ingezette transformatieproces
  • Transformatie- en reorganisatiekosten eerste halfjaar circa 30 miljoen euro
  • Operationele kasstroom gestegen van 29 miljoen euro naar 186 miljoen euro vooral dankzij verbetering werkkapitaal
  • Melkprijs daalt naar 36,74 euro per 100 kilo melk (-4,2 procent)
  • Melkaanvoer daalt naar 5.356 miljoen kilo melk (-1,5 procent)

Lees meer in het persbericht over de FrieslandCampina halfjaarbericht 2018.