Op 20 december 2016, aan het einde van de ledenraad, droeg Piet Boer de voorzittershamer over aan zijn opvolger Frans Keurentjes. Piet Boer is vijf jaar voorzitter van de raad van commissarissen van Koninklijke FrieslandCampina N.V. en voorzitter van het bestuur van Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A. geweest. Hij was statutair aftredend en niet herbenoembaar.

Piet Boer, FrieslandCampina en de zuivelsector

Piet Boer heeft vanaf 1989 verschillende bestuurlijke functies vervuld binnen de diverse rechtsvoorgangers van het huidige FrieslandCampina. Onder zijn leiderschap heeft FrieslandCampina zich de laatste jaren enorm ontwikkeld. De resultaten zijn verbeterd waardoor de ‘toegevoegde waarde’ voor de leden-melkveehouders van de coöperatie is toegenomen. In sectorverband was Piet Boer onder andere voorzitter van de NZO-commissie Duurzame Melkproductie. Samen met anderen heeft hij een belangrijke rol gespeeld in het ontwikkelen van de visie op de Verantwoorde ontwikkeling van de Nederlandse melkveehouderij. Tot het moment van terugtreden was Piet Boer ook volop betrokken bij de ontwikkeling van het sectorplan fosfaatreductie.

Piet Boer draagt de voorzittershamer over aan de nieuwe voorzitter Frans Keurentjes

Frans Keurentjes

Frans Keurentjes heeft Piet Boer opgevolgd als voorzitter van de raad van commissarissen van Koninklijke FrieslandCampina N.V. en voorzitter van het bestuur van Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A. Frans Keurentjes is sinds december 2006 lid van het bestuur en de raad van commissarissen van FrieslandCampina (en rechtsvoorgangers). Hij heeft een melkveehouderijbedrijf in Hornhuizen (Groningen).