In september 2016 kondigde FrieslandCampina een stimuleringsmaatregel aan om de fosfaatreductie op de leden-melkveebedrijven versneld te verminderen. In het kader van deze regeling, die loopt van 1 oktober 2016 tot en met 31 maart 2017, kan FrieslandCampina over het eerste kwartaal van 2017 nog een bedrag van in totaal 4,8 miljoen euro uitkeren aan leden-melkveehouders die voldoen aan de voorwaarden. Over het vierde kwartaal 2016 keert FrieslandCampina een bedrag van in totaal 10,2 miljoen euro uit.

In september 2016 stelde FrieslandCampina 15 miljoen euro beschikbaar om in zes maanden tijd in totaal 150 miljoen kilo melk te verminderen vooruitlopend op de invoering van het fosfaatrechtsenstelsel, dat op dat moment naar verwachting op 1 januari 2017 zou ingaan.

De maatregel komt bovenop de Europese stimuleringsmaatregel om de melkproductie te verminderen.