Staatssecretaris Van Dam heeft vrijdag 3 februari 2017 de Tweede Kamer meegedeeld dat hij de gesprekken met de Europese Commissie over het maatregelenpakket om fosfaat te reduceren, heeft afgerond. Uitkomst van het overleg is dat de derogatie in 2017 kan worden behouden op voorwaarde dat de fosfaatproductie nog dit jaar wordt teruggebracht onder het geldende plafond. Zodra de fosfaatproductie weer voldoet aan het Europese plafond, kan Nederland ook in aanmerking komen voor derogatie in de jaren 2018-2021.

Fosfaatreductie door zuivelondernemingen

Voornaamste onderdeel van het maatregelenpakket is een ministeriële regeling gebaseerd op het plan dat ZuivelNL op 14 december 2016 presenteerde. Zoals hij op 30 december 2016 aankondigde brengt de staatssecretaris het sectorplan onder in een ministeriële regeling. Daarmee wordt het oorspronkelijke Fosfaatreductieplan ZuivelNL een regeling van de overheid.

Die gewijzigde juridische basis maakt het mogelijk het plan te verbreden en nog effectiever te maken. Daarom zal de ministeriële regeling op een aantal punten afwijken van het voormalige sectorplan. Zo heeft de staatssecretaris de Kamer laten weten dat hij de melkgeldregeling schrapt. Daarnaast zal de regeling niet beperkt blijven tot melkveebedrijven, maar gaan ook niet-melkleverende bedrijven onder de regeling vallen. Hiermee wordt voorkomen dat rundvee naar deze bedrijven wordt verplaatst om aan de doelstelling voor vermindering van dieren te voldoen, zonder dat feitelijk sprake is van fosfaatreductie.

De staatssecretaris zal de details van de ministeriële regeling half februari bekend maken. De regeling gaat per 1 maart in.

Regeling Bedrijfsbeëindigers

De staatssecretaris heeft ook details van de op 18 november 2016 aangekondigde regeling voor bedrijfsbeëindigers bekendgemaakt. Melkveehouders, die in 2017 de melkveestapel beëindigen zodanig dat deze dieren geen fosfaat meer produceren in Nederland, komen in aanmerking voor een premie per dier. Hiervoor wordt, in meerdere tranches, een subsidieregeling worden opengesteld. De uit te keren premie per dier wordt per intekenperiode lager. De eerste openstelling van de regeling zal zijn van 20 februari tot en met 3 maart. Voor de eerste openstelling is in totaal 12 miljoen euro beschikbaar. De premie per melkkoe voor de eerste openstelling is vastgesteld op 1.200 euro.

In de komende dagen zal de subsidieregeling worden gepubliceerd zodat de exacte voorwaarden voor deelname aan de regeling bekend worden. De regeling zal worden uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.