Via de Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A. zijn de leden-melkveehouders eigenaren van de onderneming Koninklijke FrieslandCampina N.V.

Bekijk een korte film over de verhouding tussen coöperatie en onderneming
Ontdek meer over: Onze geschiedenis
Ontdek meer over: Organogram
Ons verhaal

Onze geschiedenis

Onze geschiedenis

Eind december 2008 ontstond FrieslandCampina uit twee geweldige zuivelondernemingen: Friesland Foods en Campina, die zich in de 19e en 20e eeuw langs dezelfde lijnen hebben ontwikkeld.

Het begon allemaal in 1871 toen boeren hun krachten bundelden in lokale zuivelfabrieken op diverse plaatsen in Nederland. Ze deden dit om de afzet van hun melk zeker te stellen, want de melk moest in die tijd, zonder koelkasten, direct van de boerderij naar de consumente gebracht worden. Met de komst van zuivelfabrieken, werd dit gemakkelijker en efficiënter. Een andere reden om samen te werken was om meer marktmacht te krijgen.

Ontdek onze herkomst
Ons verhaal

Organogram

Organogram

De ledenmelkveehouders in Nederland, Duitsland en België zijn via Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A. voor 100 procent eigenaar van Koninklijke FrieslandCampina N.V. Alle ledenmelkveehouders zijn zelfstandige ondernemers. Hun vakbekwaamheid en professionalisme helpen FrieslandCampina de kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid te garanderen. Ten behoeve van zijn leden werkt FrieslandCampina aan duurzame groei en waardecreatie.

De coöperatie is eigenaar

De coöperatie houdt alle aandelen in het kapitaal van de onderneming Koninklijke FrieslandCampina N.V. De activiteiten, die zijn ondergebracht in verschillende dochtervennootschappen, zijn verdeeld over vier business groups. Die houden zich bezig met het ontwikkelen, produceren en verkopen van zuivelproducten in een aantal markten en/of regio’s.

Het organogram (klikbaar) met meer informatie
/
FrieslandCampina – De coöperatie en de onderneming

FrieslandCampina is een van de grootste zuivelcoöperaties ter wereld. We hebben 12.104 leden-melkveebedrijven en meer dan 18.261 leden-melkveehouders in Nederland, Duitsland en België (eind 2018) en meer dan 140 jaar ervaring met coöperatief ondernemerschap.

Mede-eigenaar

Leden-melkveehouders van FrieslandCampina zijn lid van de Zuivelcoöperatie FrieslandCampina. Deze coöperatie is 100 procent eigenaar van de onderneming FrieslandCampina N.V., die verantwoordelijk is voor het verwerken van de melk, vervaardigen van zuivelproducten en de verkoop van deze producten. Via de coöperatie zijn onze leden-melkveehouders dus gezamenlijk eigenaar en toezichthouders van de onderneming. Ze werken hard aan de levering van de beste kwaliteit melk. Als FrieslandCampina goed presteert, profiteren de leden-melkveehouders daar ook van.

Coöperatie en onderneming

In deze korte film leggen we uit hoe de coöperatie en de onderneming zich tot elkaar verhouden. Via Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A. zijn de leden-melkveehouders in Nederland, Duitsland en België 100 procent eigenaar van Royal FrieslandCampina N.V.

Corporate Governance

FrieslandCampina streeft naar verantwoorde uitoefening van de bedrijfsactiviteiten en maakt daarbij gebruik van transparante governance-structuren en communicatiemiddelen om de leden-melkveehouders bij de bedrijfsvoering betrokken te houden. Via districtsraden zijn de leden betrokken bij FrieslandCampina.

Samenwerking

Als coöperatie geloven we ook in samenwerking met onze consumenten. Veel leden nodigen regelmatig scholieren uit of organiseren open dagen op hun boerderij.

Betrokkenheid

Onze coöperatie werkt omdat we de leden-melkveehouders betrekken bij het toezicht en bij een constante dialoog. Door onze coöperatieve structuur staat samenwerking centraal binnen onze organisatie. Samenwerking in alles wat we doen. Dat begint bij de boerderij en eindigt bij de consument.

Onze coöperatieve achtergrond heeft invloed op de manier waarop FrieslandCampina samenwerkt in joint ventures, in gezamenlijke innovatieprojecten, in projecten voor de gemeenschap en met de consument.