Zoeken naar aardwarmte voor Veghel

29 juni 2017

Op 28 juni 2017 ondertekenden vijf partijen in het provinciehuis ‘s-Hertogenbosch, waaronder Bavaria, Mars, Ennatuurlijk en FrieslandCampina (productielocatie Veghel), een akkoord voor een onderzoeksproject voor winning van aardwarmte in Oost-Brabant.

Dit najaar worden hiervoor bij Veghel, Someren, Helmond en Deurne seismologische metingen gedaan om de mogelijkheid van geothermie te onderzoeken. Bij geothermie wordt warm water uit de diepe bodemlagen op- en weer teruggepompt. In een pompstation wordt de warmte overgezet op een leidingnet dat richting een fabriek gaat. Daar vervangt het bestaande systemen die werken op stoom. Als aardwarmte in Veghel beschikbaar kan komen, hoeft deze FrieslandCampina productielocatie minder energie te gebruiken om stoom te maken.

Lees ook het artikel in het Brabants Dagblad.