Populariteit weidemelkkaas neemt toe

14 april 2016

Het aantal zuivelproducten gemaakt van weidemelk neemt toe. Dit jaar komt er vooral meer weidemelkkaas in de winkelschappen te liggen. Ook het aantal melkveebedrijven dat de koeien in de wei laat grazen is in 2015 toegenomen. Hiermee is een einde gekomen aan de sinds de jaren ‘90 ingezette daling van het aantal melkveebedrijven dat weidegang toepast.

In 2015 is bij FrieslandCampina het aantal melkveebedrijven dat de koeien in de wei laat grazen met ruim 100 toegenomen. In 2015 paste van de 12.618 melkveebedrijven die in Nederland lid zijn van FrieslandCampina 77,9 procent een vorm van weidegang toe. In 2014 was dat 77,2 procent. Het is de doelstelling dat in 2020 weer 81,2 procent van de melkveebedrijven die aan FrieslandCampina de melk leveren weidegang toepast. Dit was het niveau in 2012.

Stimulering weidegang

FrieslandCampina, en andere zuivelondernemingen in Nederland, voeren een actief beleid het aantal melkveebedrijven dat weidegang toepast verder te laten toenemen. FrieslandCampina streeft ernaar om in 2020 op minimaal 400 melkveebedrijven, die nu nog de koeien in de stal houden, de koeien weer in de wei te laten grazen. FrieslandCampina gaat hiervoor onder andere melkveebedrijven benaderen die de laatste drie jaar met weidegang zijn gestopt. Deze melkveehouders kunnen gebruik maken van het landelijke begeleidingstraject voor zogenoemde ‘Nieuwe Weiders’.

Steeds meer weidemelkkaas

In maart 2016 is Campina-kaas geïntroduceerd, een serie Goudse kazen gemaakt met weidemelk van jong tot extra belegen in plakken en stukken. Ook Milner en Noord-Hollandse Gouda met het Rode Zegel zijn gemaakt met weidemelk. Een aantal supermarktketens gaan binnenkort ook voor hun huismerken weidemelkkaas van FrieslandCampina afnemen.
De introducties van weidemelkkaas spelen in op de toenemende belangstelling voor zuivelproducten van weidemelk. Vanaf april dit jaar zal ook Valess van weidemelk worden gemaakt.

Koeien onderdeel van het Nederlandse landschap

Net als molens, tulpen en water, maken grazende koeien al eeuwenlang deel uit van het Nederlandse cultuurlandschap. Zowel consumenten als toeristen stellen dat beeld zeer op prijs. FrieslandCampina stimuleert leden-melkveehouders hun koeien en jongvee te weiden. Melkveehouders die hun melkkoeien gedurende ten minste 120 dagen per jaar, minimaal zes uur per dag in de wei laten grazen, hebben recht op een weidegangtoeslag van bruto 1,00 euro per 100 kilo melk. Daarnaast beloont FrieslandCampina deelweidegang met 0,46 euro per 100 kilo melk.

Sinds 2007 weidemelkproducten

In 2007 heeft FrieslandCampina de eerste weidemelkproducten op de markt gebracht. De weidemelk wordt apart opgehaald en gescheiden verwerkt. De producten zijn herkenbaar aan het weidemelklogo van de Stichting Weidegang op de verpakkingen. Het ging in eerste instantie vooral om zuivelproducten zoals melk, karnemelk en yoghurt. Later volgden merken als Milner, Optimel en Vifit. In 2011 begonnen ook de eerste supermarkten weidezuivelproducten aan hun huismerkassortiment toe te voegen. FrieslandCampina verkoopt de weidezuivelproducten tegen een meerprijs om zo de kosten te dekken voor de betaling van de weidegangpremie aan de melkveehouders en de additionele productiekosten.