We zijn trots op onze boeren.

(En dat mag Nederland best weten)

27 september 2019

De boeren van FrieslandCampina zetten zich namelijk dag in dag uit in voor het produceren van de beste, meest duurzame melk. Voor Nederland. Voor de wereld. Daar mogen we trots op zijn. #trotsopdeboer

Natuurlijk, als FrieslandCampina zijn we elke dag al trots op het mooie werk dat de boeren verzetten. Maar we zeggen dit nu ook hardop, naar de buitenwereld, omdat we vinden dat ze in Nederland wat meer steun mogen krijgen.

Zij werken er hard aan om de wereld te voorzien van goede voeding en ze doen dat op uitzonderlijk hoog niveau: in kwaliteit en op duurzaamheid. Met oog voor biodiversiteit, dierenwelzijn en klimaat. De resultaten die in Nederland op deze gebieden worden geboekt, worden internationaal met bewondering gevolgd.

We zeggen daarmee niet dat er niets meer moet gebeuren. Want samen met onze boeren willen we continu verbeteren en er samen de schouders onder zetten om de ambitieuze plannen te laten slagen, ook op dossiers die veel aandacht in de media krijgen. Maar we willen ook meegeven dat er al heel veel de afgelopen jaren is bereikt en dat dat ook aandacht en waardering verdient.

Deze resultaten bereiken we niet alleen, dat doen we met ngo’s, overheden en innovatieve ondernemingen. Wij vinden als FrieslandCampina dat we goed moeten weten en meten waarop gestuurd moet worden en gaan daarmee aan de slag.

  • Dit doen we voor biodiversiteit: we ontwikkelden met WNF en Rabobank de Biodiversiteitsmonitor
  • Dit doen we voor CO₂: de Nederlandse melkveehouderij is internationaal uniek en koploper met het monitoren van CO2 per bedrijf dankzij de Klimaatmodule in de KringloopWijzer
  • Dit doen we voor dierenwelzijn en-gezondheid: met KalfOK en KoeKompas
  • Dit doen we voor energie: met onze meetbare Solar-, wind- en mestvergistingsprogramma’s

We zorgen dat onze boeren ook 24/7 overzicht kunnen houden op hun resultaten zodat ze bedrijfsspecifiek steeds nauwkeuriger weten waar ze kunnen bijsturen. Dat is onderdeel van onze intensieve kwaliteits- en duurzaamheidsprogramma Foqus planet.
En zo gaan we door.