Voorschotmelkprijs november vrijwel gelijk aan oktober 2008

3 november 2008

De voorschotmelkprijs van Friesland Foods voor november 2008 bedraagt 38,38 euro per 100 kg melk (incl. BTW). Dit is een daling van 0,03 euro ten opzichte van de maand oktober, als gevolg van afrondingen. Alleen de vet- en eiwitprijzen zijn aangepast. De eiwitprijs is in november verhoogd van 7,22 euro naar 7,47 euro; de vetprijs is gedaald van 2,52 euro naar 2,32 euro als gevolg van de dalende opbrengstprijzen voor vet.

Tot en met november is de voorschotmelkprijs in 2008 37,26 euro per 100 kg; dit is 3,35 euro hoger dan de voorschotmelkprijs t/m november 2007 en 2,50 euro hoger dan de gemiddelde voorschotmelkprijs over geheel 2007.

De voorschotmelkprijs wordt berekend aan de hand van een vast vet-gehalte van 4,45 procent en een vast eiwit-gehalte van 3,45 procent. De weergegeven prijzen hebben betrekking op een gemiddelde jaarleverantie van 550.000 kilo melk. De voorschotmelkprijs is exclusief de heffing voor het Productschap Zuivel van 0,08 euro per 100 kilo melk.