Voorschotmelkprijs juni 2008

2 juni 2008

De voorschotmelkprijs van Friesland Foods voor juni 2008 bedraagt 32,58 euro per 100 kilo. De voorschotmelkprijs ligt daarmee bijna 3,00 euro lager dan de gecorrigeerde voorschotmelkprijs van mei (35,55 euro). De verlaging is het gevolg van de gemiddelde daling van de melkprijs van indexondernemingen in de afgelopen maanden waarop Friesland Foods haar marktconforme melkprijs baseert. De melkprijzen van de indexondernemingen weerspiegelen de ontwikkelingen op de zuivelmarkt (zie ook Marktontwikkelingen).

De melkprijs van Friesland Foods in 2008 is met terugwerkende kracht vanaf 1 januari met een opslag van 0,50 euro per 100 kilo verhoogd. Met ingang van mei wordt de 0,50 euro opslag direct via het maandelijkse voorschotmelkgeld uitbetaald. Over de maanden januari tot en met april is op 28 mei jl. de correctiebetaling uitgevoerd.

De vetprijs bedraagt in juni 2,78 euro (was 2,84 euro); de eiwitprijs bedraagt 7,02 euro (was 7,76 euro). Dit resulteert in een voorschotmelkprijs in juni van 32,58 euro (was 35,55 euro in mei).

Tot en met juni is de voorschotmelkprijs in 2008 37,20 euro per 100 kg; dit is 9,31 euro hoger dan de voorschotmelkprijs t/m juni 2007 en 2,44 euro hoger dan de gemiddelde voorschotmelkprijs over geheel 2007.

Marktontwikkelingen
Rond september 2007 hebben de prijzen op de wereldmarkt voor zuivelgrondstoffen als boter, mager en vol melkpoeder en weipoeder een piek bereikt. De wereldwijd grote vraag naar zuivelproducten bij een relatief iets beperkter aanbod vormde de grondslag van deze hoge prijzen. Bij productcategorieën als kaas en dagverse zuivel konden de prijsverhogingen pas vertraagd doorberekend worden in nieuwe verkoopcontracten. De pieken in prijsvorming voor deze productcategorieën lagen voor kaas in oktober/november 2007 en voor dagverse zuivel in het eerste kwartaal 2008.

De vraag op de wereldmarkt stagneerde enigszins vanaf de tweede helft van 2007 door het hoge prijsniveau met als gevolg vraaguitval van consumenten in met name de zich ontwikkelende landen. Hierdoor en omdat de meeste afnemers van zuivelcommodities hun inkoopposities voor de daarop volgende maanden hadden ingedekt daalde de vraag naar zuivelproducten in de laatste maanden 2007 en in de eerste maanden 2008. Gebrek aan evenwicht tussen productie en vraag leidde in de tweede helft van 2007 in eerste instantie tot een aanzienlijke prijsval voor weipoeder. Melkpoeder en boter volgden. In het eerste kwartaal 2008 hebben de prijzen voor deze zuivelcommodities, de dalende lijn voortgezet. Daarbij speelt de verder dalende koers van de dollar ten opzichte van de euro ook een rol. Door de lage dollarkoers is voor eurolanden de concurrentie op de wereldmarkt lastig. De opbrengstprijzen voor kaas stonden sinds het eerste kwartaal 2008 ook onder druk. Momenteel lijken de prijzen voor melkpoeder en boter zich te stabiliseren en laat weipoeder weer een stijgende lijn zien. Het prijsniveau ligt echter onder het niveau van mei 2007.

De voorschotmelkprijzen in de maanden januari t/m juni 2008 zijn in de bijgaande tabellen met 0,50 euro per 100 kilo melk verhoogd ten opzichte van eerdere publicaties van de maandelijkse voorschotmelkprijs. De voorschotmelkprijs wordt berekend aan de hand van een vast vetgehalte van 4,45 procent en een vast eiwit-gehalte van 3,45 procent.
In de maanden maart, april, mei, juni en juli is in de voorschotmelkprijs de zomerheffing van 2,30 euro excl. BTW per 100 kilo melk en in augustus, september, oktober en november de herfstmelktoeslag 3,60 euro excl. BTW verwerkt. De weergegeven prijzen hebben betrekking op een gemiddelde jaarleverantie van 550.000 kilo melk. De voorschotprijs is exclusief de heffing voor het Productschap Zuivel van 0,08 euro per 100 kilo melk.