Voorschotmelkprijs december daalt alleen door vervallen wintertoeslag

1 december 2008

De voorschotmelkprijs van Friesland Foods voor december 2008 bedraagt 34,48 euro per 100 kg melk (incl. BTW). Dit is een daling van 3,90 euro ten opzichte van de maand november, als gevolg van het vervallen van de wintertoeslag.

De vet- en eiwitprijzen zijn aangepast. De eiwitprijs is in december verhoogd van 7,47 euro naar 7,66 euro; de vetprijs is gedaald van 2,32 euro naar 2,17 euro als gevolg van de dalende opbrengstprijzen voor vet.

De gemiddelde voorschotmelkprijs over geheel 2008 bedraagt 37,03 euro per 100 kg; dit is 2,27 euro hoger dan de gemiddelde voorschotmelkprijs over geheel 2007.

De voorschotmelkprijs wordt berekend aan de hand van een vast vetgehalte van 4,45 procent en een vast eiwitgehalte van 3,45 procent. De weergegeven prijzen hebben betrekking op een gemiddelde jaarleverantie van 550.000 kilo melk. De voorschotmelkprijs is exclusief de heffing voor het Productschap Zuivel van 0,08 euro per 100 kilo melk.