Voormalige CEO FrieslandCampina Cees ‘t Hart Koninklijk onderscheiden

10 juni 2015

 

De voormalige CEO van Koninklijke FrieslandCampina N.V. Cees ’t Hart is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Hij ontving deze Koninklijke onderscheiding tijdens zijn afscheid van de Ledenraad van FrieslandCampina in Papendal uit handen van de Commissaris van de Koning in Gelderland de heer C.G.A Cornielje. Cees ‘t Hart is gedecoreerd vanwege zijn grote verdiensten voor de Nederlandse zuivel- en agrarische sector.

Cees ’t Hart, woonachtig in Wassenaar, was sinds 1 januari 2009 CEO van Koninklijke FrieslandCampina N.V. Per 1 mei 2008 werd hij benoemd tot voorzitter van de concerndirectie van Koninklijke Friesland Foods N.V., dat eind december 2008 fuseerde met Campina B.V. Cees ’t Hart heeft leiding gegeven aan de succesvolle integratie van beide zuivelondernemingen en zuivelcoöperaties. Hij heeft aan de basis gestaan van de ontwikkeling van de strategie van de onderneming route2020. Duurzaamheid is een van de belangrijke fundamenten onder deze strategie. Centraal daarin staat duurzame groei in de hele keten, van koe tot consument.

Wereldwijd
De onderneming exporteert inmiddels naar meer dan 100 landen wereldwijd. Van de omzet van FrieslandCampina van 11,3 miljard euro in 2014 wordt 4,5 miljard euro gerealiseerd door export. Het belang van Azië neemt steeds verder toe, vooral door de toename van de export naar Hong Kong en China. FrieslandCampina investeerde sinds 2009 bijna 2,5 miljard euro in capaciteitsuitbreiding en kwaliteitsverbetering met het oog op de beëindiging van de EU-melkquotering voor melkveehouders in april 2015. Meer dan 70% van de investeringen hebben plaatsgevonden in Nederland. Juist in de jaren van economische recessie hebben deze investeringen belangrijk bijgedragen aan de economische ontwikkeling, zowel nationaal als regionaal.