NZO stemt in met Voorgenomen Fosfaatreductieplan ZuivelNL

23 december 2016

Persbericht NZO

De algemene ledenvergadering van de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) heeft donderdag 22 december 2016 met zeer grote meerderheid ingestemd met het Voorgenomen Fosfaatreductieplan ZuivelNL. De zuivelondernemingen vinden dat de maatregelen zoals voorgesteld in het plan, voorzien in een noodzakelijke, snelle en substantiële reductie van fosfaat door de melkveehouderij. De maatregelen zijn ingrijpend, maar onvermijdelijk om de productie van fosfaat door de Nederlandse melkveehouderij in 2017 onder het fosfaatplafond te brengen. Daarmee kan de derogatie in 2017 veilig worden gesteld en is er uitzicht op derogatie in de jaren daarna.

Het plan treedt pas in werking indien het algemeen verbindend is verklaard, waardoor  het voor alle zuivelondernemingen en melkveehouders in Nederland zal gelden. ZuivelNL heeft een Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) ingediend bij het ministerie van Economische Zaken. De AVV zal (na een toets door de Europese Commissie) zo spoedig mogelijk, maar naar verwachting op 1 maart 2017, in werking kunnen treden.

Fosfaatreductieplan ZuivelNL

Het Fosfaatreductieplan ZuivelNL stimuleert melkveehouders in 2017 tot een krimp van hun veestapel indien zij meer koeien en jongvee op hun bedrijf hebben dan op 2 juli 2015 min 4%. Voor bedrijven die in 2015 geen fosfaatoverschot hadden en daarmee volgens de definitie van de meststoffenwet grondgebonden zijn, geldt uitsluitend de veebezetting op 2 juli 2015. Veehouders die hun veestapel niet of onvoldoende aanpassen worden gekort op het uit te keren melkgeld. Melkveebedrijven die de gewenste krimp van hun veestapel hebben gerealiseerd in 2017 worden vrijgesteld van de maatregelen en ontvangen een bonus.

Bericht op website NZO.