Minister president Mark Rutte ontvangt Visiedocument ‘Nederland  als Sustainable Hotspot’

15 april 2016

Op donderdag 14 april overhandigde Roelof Joosten, CEO van Royal FrieslandCampina, het visiedocument van “Netherlands  Circular Hotspot” aan de minister president Mark Rutte. In dit document is de ambitie vastgelegd hoe Nederland  een voortrekkersrol kan vervullen in het vinden van praktische oplossingen voor het omgaan met de schaarse natuurlijke bronnen en het voeden van de groeiende wereldbevolking.

Roelof Joosten noemde in zijn speech tijdens de bijeenkomst in het Eye Museum de initiatieven van FrieslandCampina voor grootschalige mestverwaarding als innovatief voorbeeld. “Fosfaten worden gerecycled tot biogas ter vervanging van aardgas en biocompost ter vervanging van kunstmest; daarmee draagt FrieslandCampina bij aan de klimaatdoelstellingen. Met dit soort innovatieve doorbraken kunnen wij in de wereld echt iets betekenen en kunnen we Nederland op de kaart zetten als Circulaire Hotspot,” aldus Roelof Joosten.

Nederland als voorzitter van de EU, nodigt hiermee andere Europese landen uit te profiteren van de voortrekkersrol die de Nederlandse nationale en lokale overheden en het bedrijfsleven op het gebied van circulaire economie speelt.

Circulaire economie

In een circulaire economie staat de herbruikbaarheid van producten en grondstoffen en het behoud van natuurlijk hulpbronnen centraal. Dat is belangrijk voor mens, natuur en economie. Onder leiding van Prins Carlos de Bourbon Parma staat Nederland als Sustainable Hotspot inmiddels in binnen- en buitenland op de kaart. FrieslandCampina is een van de ambassadeurs van het initiatief.

Op de foto: prins Carlos de Bourbon Parma (links), Mark Rutte minister president (midden), en Roelof Joosten, CEO van Royal FrieslandCampina (rechts).