Vervolg dialoog melkveehouderij

27 juni 2008

Vertegenwoordigers van de Dutch Dairymen Board (DDB), de vakgroep Melkveehouderij LTO Nederland, NAJK, NMV en van de zuivelondernemingen zetten de dialoog die zij op 13 juni zijn gestart, voort.

Omdat is vastgesteld dat de melkprijs afhankelijk is van zowel vraag als aanbod zullen deze twee thema’s in de komende gesprekken centraal staan. Bij het thema ‘aanbod’ zullen onder andere de internationale kostprijsontwikkelingen, de quotering, en de zogenoemde nationale reserve aan bod komen. Bij het thema ‘vraag’ zal onder andere worden gesproken over de opbrengstprijs, de fluctuerende vraag en de ontwikkelingen op de (internationale) markt. In beide gevallen komen ook de rol van de overheid, retail, zuivelondernemingen en melkveehouderij ter sprake. Tijdens het overleg maken de gesprekspartners gebruik van de expertise van externe deskundigen. Vertegenwoordigers van de betrokken organisaties geven geen toelichting op het verloop van de dialoog, totdat de gesprekken zijn afgerond.