Versoepelde invulling jongveegetal

Staatssecretaris past fosfaatreductieplan aan

29 mei 2017

Staatssecretaris Van Dam gaat de fosfaatreductieregeling versoepelen op het punt van het jongveegetal. De regeling wordt zo aangepast dat melkveebedrijven jongvee mogen afvoeren voor dood, slacht en export, zonder dat zij een evenredig aantal melkkoeien hoeven af te stoten. Bovendien mogen zij nuka’s tot de leeftijd van 35 dagen vrij afvoeren naar een melkleverend of niet-melkleverend bedrijf in Nederland.

In een een brief aan de Tweede Kamer meldt de staatssecretaris dat het jongveegetal alleen van toepassing is op melkveebedrijven die jongvee ouder dan 35 dagen afvoeren naar een melkleverend of niet-melkleverend bedrijf in Nederland. De aanpassing is tot stand gekomen op verzoek van LTO, NZO, NAJK, NMV, Nevedi en Rabobank. De alternatieve invulling van het jongveegetal was noodzakelijk omdat de oorspronkelijke variant de normale bedrijfsvoering op veel melkveebedrijven belemmerde. 

Succesvol verloop reductie

De uitvoering van het fosfaatreductieplan verloopt naar wens. Samen met de verlaging van het fosforgehalte in mengvoeders en de subsidieregeling voor bedrijfsbeëindigers leidt het fosfaatreductieplan tot een flinke vermindering van de fosfaatproductie. Inmiddels is al een groot deel van de beoogde reductie gerealiseerd. Daarmee is behoud van de derogatie, het uiteindelijke doel van het fosfaatreductieplan, binnen bereik gekomen. Melkveehouders die hun doelstellingsaantal al hebben behaald worden erop gewezen dat het doelstellingsaantal voor de hele looptijd van het plan (tot en met 31 december 2017) geldt. Daardoor kan de aanwas of aankoop van vee -zonder GVE’s af te voeren- in een volgende periode alsnog tot een heffing leiden.

Beperkt kortingspercentage derde periode

Gezien het voorspoedige verloop van de fosfaatreductie heeft de staatssecretaris besloten het reductiepercentage voor de derde periode (juli/augustus) te beperken tot 12%. De regeling voorzag voor deze periode in een reductiepercentage van maximaal 20%. Het is de ambitie is om dit percentage te handhaven in de vierde en vijfde periode. Als de fosfaatreductie later dit jaar onverhoopt toch tegenvalt, wordt het reductiepercentage voor deze perioden alsnog bijgesteld.

Beschikking eerste periode

Melkveehouders kunnen vandaag, vrijdag 26 mei, aan het eind van de middag via de webportal van hun zuivelonderneming kennis nemen van de beschikking over de eerste periode van het fosfaatreductieplan. Daarin staat of zij over de maanden maart en april een geldsom moeten betalen of dat zij in aanmerking komen voor een bonus. De beschikking zal ook per post worden verzonden. De beschikking is een formele brief namens de staatssecretaris van Economische Zaken, waarin wordt meegedeeld of de Regeling fosfaatreductieplan 2017 is nageleefd. De zuivelonderneming verstuurt deze brief omdat zij de fosfaatreductieregeling samen met de staatssecretaris uitvoert. Omdat het om een beschikking van de overheid gaat, is de brief opgesteld volgens wettelijke voorschriften. De in de beschikking vermelde geldsom of bonus zal de zuivelonderneming in juni verrekenen met het melkgeld over de maand mei.

Bedrijven die nog geen uitsluitsel van RVO.nl hebben over een verzoek om aanpassing van het referentiegetal en/of doelstellingsaantal, ontvangen de beschikking later. Ook bedrijven waarvan de gegevens nog niet zijn geverifieerd krijgen de beschikking later.

Eerste Kamer stemt in met fosfaatrechten

Dinsdag 23 mei is de Eerste Kamer akkoord gegaan met de invoering van het wettelijk stelsel van fosfaatrechten. Eerder stemde de Tweede Kamer daar al mee in. Voorzien is dat het stelsel van fosfaatrechten per 1 januari 2018 in werking treedt.