Verklaring dialoog melkveehouderij

13 juni 2008

Vertegenwoordigers van de melkveehoudersorganisaties Dutch Dairymen Board (DDB), vakgroep Melkveehouderij LTO Nederland, NAJK en NMV hebben vrijdag 13 juni 2008 een gesprek gevoerd met de NZO en een delegatie van zuivelondernemingen in Nederland.

Gemeenschappelijke verklaring

Vertegenwoordigers van de melkveehoudersorganisaties Dutch Dairymen Board (DDB), vakgroep Melkveehouderij LTO Nederland, NAJK en NMV hebben vrijdag 13 juni 2008 een gesprek gevoerd met de NZO en een delegatie van zuivelondernemingen in Nederland.

Tijdens deze ontmoeting hebben betrokkenen de gebeurtenissen in de melkveehouderij van de afgelopen weken geëvalueerd. Daarbij is de conclusie getrokken dat de zuivelsector gebaat is bij goede onderlinge verhoudingen.

Tevens hebben alle gespreksdeelnemers hun zorgen geuit over de inkomensontwikkeling van de melkveehouders. Vastgesteld is dat de melkprijs afhankelijk is van vraag en aanbod en in de huidige markt sterk fluctueert.

Alle partijen hebben, met respect voor elkaars standpunt, aangegeven zich maximaal te willen inspannen voor een economisch duurzame zuivelsector in Nederland. Partijen hebben daarom afgesproken de dialoog op korte termijn voort te zetten.

Dutch Dairymen Board, vakgroep Melkveehouderij LTO Nederland, NMV, NAJK, NZO