Update: perswaterleiding van Waterschap Rijn en IJssel nabij Lochem gerepareerd

15 november 2018

De gebroken perswaterleiding in de buurt van Lochem is gerepareerd. In de loop van vanmiddag (15 november) wordt de persleiding weer in gebruik genomen. Het transport van het restwater wordt voorzichtig op gang gebracht. Dit betekent dat onze productielocaties in Lochem en Borculo langzaam maar zeker al hun productieprocessen kunnen hervatten. De komende periode blijft het waterschap de persleiding intensief in de gaten houden.

Op maandag 5 november is er een breuk ontstaan in een restwaterleiding van het Waterschap Rijn en IJssel in de buurt van Lochem. Als gevolg van de breuk stroomde er in het begin restwater afkomstig van onze productielocaties in Lochem en Borculo in het riviertje De Berkel. De vergisting van de aanwezige organische materialen (bijvoorbeeld eiwitten) veroorzaakte een daling van het zuurstofgehalte. Dit heeft helaas ernstig effect gehad op de leefomgeving van de vissen.
Alle betrokken partijen hebben de afgelopen dagen hard gewerkt aan een oplossing. Naast de vele betrokken, gaat onze bijzondere dank uit naar een grote groep beroeps- en sportvissers, die hebben geholpen de levende vissen te vangen en weer uit te zetten op veilige plekken. Ook bedanken we alle leden-melkveehouders die spontaan hulp hebben aangeboden.

Voor de actuele stand van zaken: https://www.wrij.nl/thema/actueel/nieuws/@8508/breuk-persleiding/