Uitspraak kort geding Friesland Foods tegen DDB op 20 juni

12 juni 2008

In het kort geding van Friesland Foods tegen de Dutch Dairymen Board (DDB) op donderdag 12 juni, heeft de rechter aangegeven uitspraak te zullen doen op vrijdag 20 juni 2008.

Friesland Foods had maandag 2 juni jl. een kort geding aangespannen tegen de DDB in verband met blokkades van verschillende productielocaties van Friesland Foods. Friesland Foods eist in het kort geding opheffing van de blokkades, een verbod op nieuwe blokkades van locaties van Friesland Foods en een dwangsom van 500.000 euro per dag wanneer de DDB hier geen gehoor aan geeft.