Toetsing verzekeringspolis veevoerleverancier wordt gemeengoed

7 juli 2008

Externe toetsing van verzekeringspolissen van veevoerleveranciers, waarvoor Campina in Nederland een jaar geleden het initiatief nam, ontwikkelt zich meer en meer tot een nieuwe standaard voor de Nederlandse melkveehouders en veevoerleveranciers, zonder dat melkveehouders te maken hebben met extra administratieve inspanningen. Aandacht voor dit onderwerp vloeit voort uit de Europese wetgeving inzake ketenaansprakelijkheid.

Leden van Campina in Nederland kunnen sinds vorig najaar op de ledenwebsite MyCampina.com zien of de verzekering van hun veevoerleverancier is getoetst en voldoet aan criteria die van belang zijn in het geval van calamiteiten. Daarbij gaat het om een afwijking in het veevoer die aanwijsbaar leidt tot problemen in de melkverwerking of de afzetmarkt voor zuivel. Diverse Nederlandse zuivelbedrijven zijn inmiddels aangehaakt bij dit Campina-initiatief.
Op deze lijst, die regelmatig wordt geactualiseerd, staan vandaag de dag 73 veevoerleveranciers, die tekenen voor het overgrote deel van de door melkveehouders aangekochte veevoeders.

Geborgd
Dat blijkt ook uit de resultaten van het kwaliteitsprogramma Campina Kwaliteitsborging Boerderijmelk. Sinds 1 januari is het binnen dit programma een basisvoorwaarde dat een melkveehouder voer afneemt van een veevoerbedrijf waarvan de polis voldoet en dus ook getoetst is. Van de meer dan 1.000 Campina-melkveehouders bij wie controle-organisatie Qlip in de eerste helft van dit jaar een beoordeling uitvoerde, bleken er slechts 30 zaken te doen met een of meer veevoerleveranciers waarvan de polis niet getoetst bleek.
Dat bevestigt Campina in de overtuiging dat de externe toetsing inzichtelijk maakt en borgt dat veel melkveehouders zaken doen met betrouwbare leveranciers.