Tine Snels executive director FrieslandCampina Ingredients

Voorgenomen benoeming

4 maart 2015

De executive board van Koninklijke FrieslandCampina N.V. is voornemens Tine Snels per 1 juni 2015 te benoemen tot executive director van de business group FrieslandCampina Ingredients. Zij neemt de eindverantwoordelijkheid van de business group over van Roelof Joosten die per 1 juni 2015 Cees ‘t Hart
opvolgt als chief executive officer van Royal FrieslandCampina.

Tine Snels is sinds juli 2012 werkzaam bij FrieslandCampina als managing director van de werkmaatschappij FrieslandCampina Kievit, onderdeel van de business group FrieslandCampina Ingredients. Zij heeft bijna 20 jaar ervaring in managementfuncties in de business-to-business ingrediënten-, additieven- en diervoedermarkt.

Tine Snels

Tine Snels

Tine Snels (1969) heeft de Belgische nationaliteit en heeft Industriële Wetenschappen, specialisatie landbouw, gestudeerd aan de Technische Hogeschool in Geel (België). Van 1993 tot 1996 was zij consultant bij de Belgische Boerenbond. Van 1996 tot 2003 heeft zij verschillende sales en marketing management functies vervuld bij Kemin Industries (producent van voedingsadditieven), waarvan de laatste jaren als global marketing director and director business development aquaculture in Singapore. Van 2003 tot 2005 werkte Tine Snels als marketing directeur bij Trouw Nutrition (diervoeding) van Nutreco en was zij vanaf 2006 algemeen directeur van Nutreco’s additieven business, Selko. Van 2011 tot 2012 was zij managing director van de Nutreco bedrijven Selko en Sloten Group. Gedurende haar loopbaan heeft zij verschillende leergangen in management en finance gevolgd, onder andere aan IMD in Lausanne en de London Business School.

Advies centrale ondernemingsraad

De centrale ondernemingsraad is om advies gevraagd over haar benoeming. Over de opvolging van Tine Snels als managing director van FrieslandCampina Kievit zullen in een later stadium mededelingen worden gedaan.

FrieslandCampina Ingredients

De business group FrieslandCampina Ingredients ontwikkelt en produceert natuurlijke ingrediënten op basis van melk, kaaswei en plantaardige grondstoffen aan industriële afnemers in de kindervoedingsbranche, de voedingsmiddelenindustrie, de farmaceutische industrie en de jongdiervoederbranche. De business group realiseerde in 2013 een omzet van 2,3 miljard euro, heeft vestigingen in elf landen (Nederland, Duitsland, Verenigde Staten, Indonesië, China, Singapore, Japan, Brazilië, Egypte, Nieuw-Zeeland en India) en heeft 3.000 medewerkers. Werkmaatschappijen van de business group zijn FrieslandCampina Domo, FrieslandCampina DMV, FrieslandCampina Kievit, FrieslandCampina Creamy Creation, FrieslandCampina Nutrifeed en DFE Pharma.