Tijdelijke maatregel voor constante melklevering op 11 februari beëindigd

11 februari 2016

De tijdelijke maatregel om leden-melkveehouders te stimuleren de melklevering vanaf 1 januari 2016 tot en met 11 februari 2016 niet te laten stijgen is beëindigd. De tijdelijke maatregel heeft geleid tot een lagere melkaanvoer van in totaal ongeveer 35 miljoen kilo melk gedurende de afgelopen zes weken. De maatregel was nodig omdat FrieslandCampina voor de periode tot medio februari over onvoldoende verwerkingscapaciteit beschikte als gevolg van een sterkere groei van de melkaanvoer dan verwacht.

Circa 60 procent van de leden-melkveehouders hebben aan de regeling deelgenomen. In totaal is er 14,1 miljoen euro uitgekeerd aan de leden-melkveehouders die deelnamen aan de regeling (2,00 euro per 100 kilo melk). Door de tijdelijke maatregel, in combinatie met een aantal andere maatregelen, heeft FrieslandCampina in de afgelopen zes weken alle melk kunnen afnemen van de leden-melkveehouders (met uitzondering van de ijzelperiode in het noorden van Nederland).

Verwerkingscapaciteit blijft krap                            

Inmiddels beschikt FrieslandCampina weer over voldoende capaciteit om alle boerderijmelk af te nemen doordat er extra verwerkingscapaciteit binnen en buiten FrieslandCampina beschikbaar is gekomen. Naar verwachting zal de verwerkingscapaciteit tot in de zomer krap blijven.