Stichting opgericht voor versterking van weidevogelgebieden

1 juli 2019

BoerenNatuur, Vogelbescherming Nederland en FrieslandCampina hebben gezamenlijk de onafhankelijke stichting Versterking Weidevogelgebieden opgericht. Dit heeft Hein Schumacher, CEO Koninklijke FrieslandCampina, op 27 juni 2019 tijdens het afscheidssymposium van Ferd Crone, de vertrekkend burgemeester van Leeuwarden, bekendgemaakt.

Om verschillende redenen staat de weidevogelstand onder druk. De maatschappij en de melkveehouderij raken daar steeds meer van doordrongen. Gezamenlijk beheren de Nederlandse melkveehouders veertig procent van het Nederlandse landschap en hebben daarmee invloed op de biodiversiteit. Met fondsen van de stichting kunnen concrete plannen van gebiedsbeheerders en boeren voor weidevogelbeheer tot uitvoer worden gebracht. Het gaat daarbij om ondersteuning bij investeringen in maatregelen of beheer, zoals de aanschaf van waterpompen of materiaal voor predatiebeheer.

Hein Schumacher, CEO Koninklijke FrieslandCampina: ”Samen met onze leden-melkveehouders wil FrieslandCampina een actieve bijdrage leveren aan het behoud van biodiversiteit. Veel van onze leden zetten zich al in om weidevogels te beschermen en dat worden er steeds meer. Boeren kunnen het echter niet alleen en voor een aantal kerngebieden voor weidevogels is snel actie nodig. Door samen te werken met BoerenNatuur, Vogelbescherming Nederland en andere partners, kunnen er concrete stappen worden gezet in de versterking van weidevogelgebieden.”

Via de stichting voor versterking van weidevogelgebieden is het mogelijk om fondsen te werven, partijen met elkaar te verbinden en gebiedsbeheerders en boeren te ondersteunen die net wat meer willen doen voor de weidevogels. Gebiedsbeheerders en (groepen) boeren kunnen plannen indienen voor concrete maatregelen die bijdragen aan de bescherming van weidevogels. Iedereen die weidevogels een warm hart toedraagt, kan bijdragen aan het fonds. Het stichtingsbestuur beoordeelt het plan, waarna de uitvoerders gezamenlijk aan de slag kunnen en het resultaat gezamenlijk uitdragen. In de loop van de zomer van 2019 volgt meer informatie over de voorwaarden en hoe plannen ingediend kunnen worden bij de stichting.