Sjoerd Galema vertrekt als bestuurslid bij FrieslandCampina

24 maart 2015

Sjoerd Galema, lid van het bestuur van Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A. en lid van de raad van commissarissen van Koninklijke FrieslandCampina N.V., heeft in overleg met het bestuur van de coöperatie besloten zijn activiteiten als bestuurslid van de coöperatie en de daaraan verbonden positie als lid van de raad van commissarissen van FrieslandCampina met ingang van 24 maart 2015 te beëindigen.

Sjoerd Galema vervulde sinds december 2011 beide functies nadat hij door de ledenraad van Zuivelcoöperatie FrieslandCampina tot bestuurslid was benoemd.

Sjoerd Galema: “Ik kijk terug op een mooie tijd in de zuivel waarin ik heb mogen bijdragen aan de voorbereiding op het post-melkquotum tijdperk. Ondanks dat, heb ik besloten dat mijn toekomst buiten het bestuur en de raad van commissarissen van FrieslandCampina ligt. Van de contacten met het bestuur, de ledenraad en onze leden heb ik bijzonder genoten en ik dank hen en de directie en de medewerkers van FrieslandCampina voor de samenwerking in de afgelopen jaren en wens hen alle goeds toe voor de toekomst.”

Piet Boer, voorzitter van het bestuur van Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A.: “Namens het bestuur dank ik Sjoerd Galema voor zijn inzet en betrokkenheid gedurende zijn bestuursperiode. Sjoerd Galema heeft bijgedragen aan het verbeteren van de positie van FrieslandCampina in de maatschappelijke omgeving en aan de goede communicatie met de leden van de coöperatie. We wensen Sjoerd alle succes toe met zijn verdere activiteiten.”