Restwater FrieslandCampina voor productie alginaat

Levering restwater aan Waterschap Rijn en IJssel

9 november 2016

De productielocaties van FrieslandCampina in Borculo en Lochem gaan eind 2017 hun restwater rechtstreeks leveren aan het Waterschap Rijn en IJssel (WRIJ). Het Waterschap investeert 11 miljoen euro in de bouw van een Nereda® zuiveringsinstallatie in Zutphen om uit dit restwater de duurzame grondstof NEO-alginaat te kunnen winnen.

Doordat FrieslandCampina een deel van haar zuivering buiten werking stelt, krijgt het Waterschap de benodigde hoeveelheid restwater voor de alginaat productie. Beide partijen willen met deze samenwerking bijdragen aan een duurzame samenleving.

Alginaat duurzame grondstof

NEO-alginaat is een duurzame grondstof met een aantal unieke eigenschappen. Het kan water vasthouden maar ook afstoten. Dit biedt verschillende mogelijkheden voor toepassing in bijvoorbeeld de land- en tuinbouw, de papierindustrie en de bouwsector. Naast het produceren van de duurzame grondstof, zuivert de fabriek het restwater en produceert een kwart minder slibafval. De bouw op het industrieterrein De Mars in Zutphen start naar verwachting in het voorjaar van 2017.

Meer informatie vindt u op de website van Waterschap Rijn en IJssel.