Rechter stelt Campina in het gelijk

4 juni 2008

De voorzieningenrechter in Haarlem heeft vanmiddag in kort geding bepaald dat de Dutch Dairymen Board de blokkade van de Campina-vestiging in Heiloo (Nederland) per direct moet beëindigen. Campina kan nu de dagverse zuivelproducten uitleveren die op dit moment in Heiloo staan.

Ook kan Campina de melkaanvoer van haar leden-melkveehouders en de productie in Heiloo hervatten. Dit was sinds zaterdagmiddag 31 mei onmogelijk, toen de DDB de blokkade van de Campina-vestiging n Heiloo begon. Verder heeft de rechter bepaald dat de DDB geen verdere acties tegen Campina mag ondernemen. Dit betekent dat Campina de boerderijmelk van haar leden-melkveehouders, de eigenaren van de onderneming, kan blijven ophalen en tot waarde kan blijven brengen en zo kan zorgen voor een goede melkprijs voor haar melkveehouders.

Campina zag zich gedwongen tot het kort geding omdat overleg om te komen tot een gesprek met de DDB geen resultaat opleverde en de actievoerende melkveehouders vervolgens geen gehoor gaven aan verzoeken van Campina en een sommatie om de blokkade op te heffen.